Duvsete​: Norsk luftmilitær doktrine 1945-1955

FS 2/1998
Denne studien retter søkelyset mot de første år av Luftforsvarets historie, og søker å kartlegge utviklingen av norsk luftmilitær tenkemåte og organisasjon.
​​Forsvarsstudier nr. 2/1998

Tittel: Fra luftforsvar til strategisk angrep. Norsk luftmilitær doktrine 1945-1955.
Forfatter: Svein Duvsete
Antall sider: 144

Last ned "Norsk luftmilitær doktrine 1945-1955​"

De norske flystyrkene som kom til Norge fra Storbritannia sommeren 1945 skulle danne fundamentet for oppbyggingen av Luftforsvaret som den tredje forsvarsgren. I løpet av et snaut halvår var imidlertid flyene satt på bakken og mesteparten av mannskapene dimmitert, og 1. januar 1946 kan betegnes som Luftforsvarets nullpunkt. Det skulle ta ti år før flystyrkene igjen var kampklare. Da hadde forsvarsgrenen gjennomgått et hamskifte. De gamle britiske propellflyene var skiftet ut med moderne amerikanske jetjagere. Også prosedyrer, vedlikeholdsrutiner, trening og utdannelse var av amerikansk opprinnelse. Denne studien retter søkelyset mot de første år av Luftforsvarets historie, og søker å kartlegge utviklingen av norsk luftmilitær tenkemåte og organisasjon.

Svein Duvsete er flykaptein i Braathens. Han har tidligere tjenestegjort i Luftforsvaret som flyger på C-130 Hercules og P-3B Orion. Duvsete er også tilknyttet Luftkrigsskolen som studieleder. Denne studien er basert på hans hovedfagsoppgave i historie ved Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet i Trondheim, våren 1997.​

Publisert 1. februar 1998 11:22.. Sist oppdatert 1. august 2017 10:50.