Lindeland: Forsvarets øverste ledelse

FS 2/1999
Historien om Forsvarets øverste ledelse i årene 1945 til 1961 kjennetegnes av flere spenninger.
​Forsvarsstudier nr. 2/1999

Tittel: Forsvarets øverste ledelse
Forfatter: Torkel Lindeland
Antall sider: 134

Last ned "Forsvarets øverste ledelse​"

 

Historien om Forsvarets øverste ledelse i årene 1945 til 1961 kjennetegnes av flere spenninger. I første del av perioden festet Arbeiderpartiet grepet om forsvarsledelsen, og forsvarsminister Jens Christian Hauge kom i et motsetningsforhold til både den militære ledelsen og den borgerlige opposisjonen, som ønsket en sterkere fagmilitær uavhengighet. Tilpasningen til Natos felles kommandosystem på begynnelsen av 1950-tallet skapte også konflikt mellom Regjeringen og Stortinget. Regjeringen foreslo en organisering av Forsvarets øverste ledelse, som etter Stortingets oppfatning ville ivareta nasjonale interesser i for liten grad. De politiske myndighetenes ambivalente forhold til det allierte samarbeidet forårsaket denne spenningen. En ytterligere strukturell konflikt i historien om den øverste ledelsen var en konstant fagmilitær rivalisering. I flere år var forsvarsledelsens utforming i realiteten uavklart. Årsaken var i første rekke fastlåste synspunkter i forsvarsgrenene. Sentrale fagmilitære aktører utviste en bemerkelsesverdig lojalitet overfor egen forsvarsgren og stab i spørsmålet om ledelsesordningen; en lojalitet vi i ettertid kan si var misforstått.

Torkel Lindeland er offiser i Kystartilleriet og tjenestegjør ved Prosjektdivisjonen i Sjøforsvarets forsyningskommando. Denne studien er basert på hans hovedfagsoppgave i historie ved Universitetet i Bergen.

Publisert 1. februar 1999 11:11.. Sist oppdatert 3. august 2017 14:45.