Vogt: Fridtjof Nansens hjelpearbeid i Russland og Ukraina 1921-1923

FS 2/2002
"Et ikke ubetydelig bidrag"
Denne studien representerer et første forsøk på å finne ut hva Nansens hjelpearbeid faktisk gikk ut på. Hvordan fungerte hjelpearbeidet? Hvilket omfang og hvilken betydning hadde det?
​​​Forsvarsstudier nr. 2/2002
Tittel: "Et ikke ubetydelig bidrag". Fridtjof Nansens hjelpearbeid i Russland og Ukraina, 1921-1923
Forfatter: Carl Emil Vogt
Antall sider: 134

Last ned "Fridtjof Nansens hjelpearbeid i Russland og Ukraina 1921-1923​"


Fridtjof Nansen ble i 1922 tildelt Nobels fredspris, blant annet for sitt hjelpearbeid i Russland og Ukraina. I 1921 ble Sovjet-Russland rammet av tørke som forårsaket en hungersnød av uhyggelige dimensjoner. Mer enn fem millioner kan ha omkommet av sult og sykdom. Nansen undertegnet i august 1921, på vegne av en rekke europeiske hjelpeorganisasjoner, en avtale om nødhjelp med sovjetiske myndigheter. Hjelpearbeidet varte frem til august 1923. Hans personlige innsats var omfattende. Han inspiserte hungerdistriktene, kjempet en innbitt kamp for å få Europas regjeringer til å finansiere hjelpearbeidet, og reiste rundt og samlet inn penger til arbeidet. Både i Norge og Russland er dette velkjent. I litteraturen omtales arbeidet generelt i meget positive ordelag. Ingen kildebaserte studier er imidlertid utført om emnet. Denne studien representerer derfor et første forsøk på å finne ut hva Nansens hjelpearbeid faktisk gikk ut på. Hvordan fungerte hjelpearbeidet? Hvilket omfang og hvilken betydning hadde det? Nansens arbeid sammenholdes med den langt mer omfattende virksomheten American Relief Administration drev på samme tid.

CarI Emil Vogt er cand. philol. fra Universitet i Oslo med fagene fransk, russisk og historie. Denne studien bygger på hans hovedoppgave i historie fra 2001. Vogt har vært stipendiat ved Institutt for forsvarstudier, og arbeider for tiden med et bokprosjekt om Nansens hjelpearbeid i Russland med arbeidsstipend fra Institusjonen Fritt Ord.

Publisert 1. februar 2002 09:38.. Sist oppdatert 1. august 2017 11:09.