Ringheim: Nordmenn i sovjetisk fangenskap 1940-55

FS 2/2003
Studien tar for seg hvem nordmennene i sovjetisk fangenskap var, hvordan og hvorfor de havnet der, og hvilken skjebne de fikk. I tillegg settes det søkelys på hvordan norske og sovjetiske myndigheter håndterte fangespørsmålet.
​Forsvarsstudier nr. 2/2003
Tittel: Bak piggtråd i øst. Nordmenn i sovjetisk fangenskap 1940-55
Forfatter:
 Ane Dalen Ringheim 
Antall sider: 196

Last ned "Nordmenn i sovjetisk fangenskap 1940-5​5"​


Under annen verdenskrig havnet minst 212 nordmenn i sovjetisk fangenskap. De havnet der av svært ulike grunner, og fikk ulike skjebner. Den foreliggende studien er den første som er gjort av denne gruppen, og bygger på både norsk og russisk kildemateriale.

Ane Dalen Ringheim er cand. philol. fra Universitetet i Oslo. Denne studien bygger på hennes hovedoppgave i historie fra 2002.

Publisert 1. februar 2003 09:31.. Sist oppdatert 1. august 2017 15:50.