Meyer: NATOs kritikere

​FS 3/1989
Den sikkerhetspolitiske opposisjon, 1949-1961​
​Forsvarsstudier nr. 3/1989

Tittel: NATOs kritikere. Den sikkerhetspolitiske opposisjon, 1949-1961.
Forfatter: Johan Kr. Meyer
Antall sider: 133

Last ned "NATOs kritikere​"

Norges inntreden i NATO i 1949 betød ikke at opposisjonen hadde utspilt sin rolle. De facto godtok de fleste medlemskapet. Samtidig arbeidet de imidlertid for å begrense virkningene - for en avskjerming i forholdet til NATO. Dette kunne ha ulike nedslagsfelt: På det økonomiske området i kampen mot beredskapspolitikken; på det utenrikspolitiske området i kampen for en sterkere solidaritet med den alliansefrie verden; på det militære området i kampen for en styrkning av Sjøforsvaret og Heimevernet og for en særstilling i NATO med hensyn til atomvåpen og allierte baser i Norge.

Publisert 1. mars 1989 10:15.. Sist oppdatert 1. august 2017 16:06.