Riste: Norsk tryggingspolitikk 1905–1990

FS 3/1991
​Isjolasjonisme og stormaktsgarantiar
​Forsvarsstudier nr. 3/1991

Tittel: Isjolasjonisme og stormatsgarantiar. Norsk tryggingspolitikk 1905–1990 Forfatter: Olav Riste
Antall sider:
51

Last ned "Norsk tryggingspolitikk 1905–1990​"

 
Er særordningar og stormaktsgarantiar idealtilstanden for norsk tryggingspolitikk? er vi - som peer Gynt - "oss selv nok"? Dette er nokre av dei spørsmåla som melder seg i dette oversynet over norsk tryggingspolitikks utvikling frå 1905 og fram til idag. På overflata er denne historia delt i to omlag like lange tidsrom med motsette merkelapper - ein alliansefri periode og ein periode som vestmakt-alliert. men grunnlaget for tryggingspolitikken er stort sett blitt ståabde uendra.

Publisert 1. mars 1991 09:36.. Sist oppdatert 1. august 2017 15:50.