Paulsen: Fredsoperasjoner

FS 3/1997
I denne studien gjennomgås domstolenes kompetanse i internasjonale erstatningssaker. Videre gjennomgås betingelsene for erstatning, som følger f.eks. UN SOFA og NATO SOFA. Til slutt gjennomgås de rettsvalg som må foretas i internasjonale erstatningssaker
​​Forsvarsstudier nr. 3/1997

Tittel: Fredsoperasjoner. Erstatningsrettslig ansvar.
Forfatter: Martin Paulsen
Antall sider: 91

Last ned "Fredsoperasjoner"

 

Den foreliggende studie er en gjennomgang av de ertstatningsrettslige sidene av fredsoperasjoner. Det er stor uenighet om modeller og begreper for hvorledes slike operasjoner skal utføres og klassifiseres. Ueningheten kan lett resultere i misforståelser. I et miljø preget av moderne våpen som på kort tid kan påføre enorme skader, også på uskyldig tredjemann, er det viktig å minimalisere denne risikoen.

I denne studien gjennomgås domstolenes kompetanse i internasjonale erstatningssaker. Videre gjennomgås betingelsene for erstatning, som følger f.eks. UN SOFA og NATO SOFA. Til slutt gjennomgås de rettsvalg som må foretas i internasjonale erstatningssaker. I tillegg finnes en kort gjennomgang av gjeldende modeller og begreper for interasjonale fredsoperasjoner. Her presenteres den rettslige forskjellen mellom freds- og tvangsoperasjoner, samt den rettslige forskjellen mellom fredsopprettende operasjoner og regulær krig.

Ole Martin Paulsen er student ved Det juridiske fakultet vedUniversitetet i Oslo. Han har tidligere gjennomgått Befalsskolen Hærens Sanitet.

Publisert 1. mars 1997 11:29.. Sist oppdatert 5. september 2019 10:44.