Gjelsten: Forsvarets forskningsinstitutt og Sjøforsvaret

​FS 3/2001
Simulert Forsvar? Ulike tilnærminger til forsvarsplanlegging.
​​Forsvarsstudier nr. 3/2001
Tittel: Simulert Forsvar? Forsvarets forskningsinstitutt og Sjøforsvaret - ulike tilnærminger til forsvarsplanlegging
Forfatter: Roald Gjelsten
Antall sider: 149

Last ned "Forsvarets forskningsinstitutt og Sjøforsvaret​"


På 1970-tallet vokste den sovjetiske marinen kraftig. Norskehavet ble en viktig scene for den kalde krigens rivalisering. Parallelt med de økte sovjetiske ambisjoner, foregikk en målrettet utvidelse av norske interesser til havs. Implikasjonene av den endrede strategiske situasjonen ble tatt opp av Forsvarskommisjonen, som leverte sin rapport i
1978. Debatten som fulgte avslørte uenighet om premisser og metodevalg i det analysearbeidet Forsvarets forskningsinstitutt, og spesielt avdeling for systemanalyse hadde utført for kommisjonen. Enkeltoffiserer i Sjøforsvaret var de første til å målbære kritikken. Denne studien analyserer og drøfter FFIs rolle i norsk forsvarsplanlegging, med et spesielt fokus mot bruken av kvantitative analyse- verktøy. Gjelsten viser at FFI har hatt tung innflytelse på norsk forsvarsplanlegging, men at utredningsprosessene og analysene i for liten grad har klart å inkludere den operative kompetanse hos forsvarsgrenenes offiserer.

Roald Gjelsten er kommandør i Sjøforsvaret. Gjelsten har variert sjøtjeneste, tjenestegjort ved såvel Sjøkrigsskolen som Forsvarets stabsskole, og har de siste årene tjenestegjort i Sjøforsvarsstaben. Gjelsten er Master of Science i operasjonsanalyse fra US Naval Postgraduate School, Monterey i California. Gjelsten har utgitt en rekke artikler om sjømilitære og sikkerhetspolitiske problemstillinger. For tiden tjenestegjør han ved IFS.

Publisert 1. mars 2001 09:57.. Sist oppdatert 3. august 2017 16:03.