Melien: US Navy i norske farvann 1939-1949

FS 3/2002
Denne studien tar for seg sider ved sjømakten USA generelt, og US Navy i særdeleshet.

​​Forsvarsstudier, nr. 3/2002
Tittel: US Navy i norske farvann 1939-1949
Forfatter: Tor Jørgen Melien
Antall sider: 71

Last ned "US Navy i norske farvann 1939-1949"


Den britiske
marine (Royal Navy) var den dominerende flåtemakten i norske nærområder i første halvdel av forrige århundre. Denne studien er en presentasjon av den amerikanske marines (US Navys) operasjoner i norske farvann fra 1939 til1949, en periode som fortsatt var dominert av overflatestyrker fra Royal Navy. Denne analysen viser at US Navy i begrenset grad opererte overflatefartøy i norske farvann, i hovedsak av politiske grunner. US Navy prioriterte sine overflatefartøyer til andre operasjonsområder.

Ved innledningen til den kalde krigen økte USAs interesse for norske nærområder. Hovedårsaken var de mange sovjetiske undervannsbåtene. Den amerikanske marinen fikk en økt strategisk interesse for åoperere i området, primært med angrepsundervannsbåter. Den amerikanske sjømakten omfattet ikke bare fartøy fra US Navy, men også bygging og avgivelse av marinefartøy til Storbritannia, eksil-Norge og Sovjetunionen under verdenskrigen. Den amerikanske handelsflåten og bruk av amerikanske flystyrker mot sjømål var også en del av sjømakten. 

Tor Jørgen Melien er kommandørkaptein i Sjøforsvaret og cand. philol. med hovedfag historie fra Universitetet i Oslo. Melien har hatt variert tjeneste i Sjøforsvaret, bl.a. som fortssjef på Bolærne. De siste årene har han arbeidet med strategi og planarbeid i Forsvarets overkommando og Forsvarsdepartementet. ​

Forfatteren har publisert i flere fagtidsskrifterog bøker, og har skrevet Vakt og vern. Marinen og Kystartilleriet 1914-1918, utgitt som Forsvarsstudie i 1995.

Publisert 1. mars 2002 09:39.. Sist oppdatert 1. august 2017 16:06.