Huitfeldt & Hjerde: Sør-Varanger juni 1968

FS 3/2003
Denne studien presenter for første gang en samlet og kildebasert oversikt over den sovjetiske styrke- demonstrasjonen mot grensen i Sør-Varanger i juni 1968.
​​Forsvarsstudier nr. 3/2003 
Tittel:Sør-Varanger juni 1968. Den sovjetiske styrkedemonstrasjonen
Forfattere: Tønne Huitfeldt og Arild Hjerde
Antall sider: 45

Last ned "Sør-Varanger juni 1968"​


Denne studien presenter for første gang en samlet og kildebasert oversikt over den sovjetiske styrke- demonstrasjonen mot grensen i Sør-Varanger i juni 1968. Det blir redegjort for den norske grensevaktens observasjoner og reaksjoner, samt den politiske ledelses retningslinjer under styrkedemonstrasjonen. Videre presenterer forfatterne en detaljert oversikt over innholdet i den sovjetiske militæroperasjonen. Forfatterne gir også en vurdering av håndteringen av hendelsene på norsk politisk og militært hold.

Generalløytnant Tønne Huitfeldt ble utdannet ved Krigsskolen i London 1942/43. Han har blant annet vært sjef for Garnisonen i Sør-Varanger (1960-63), 6. Divisjon (1973-77) og øverstkommanderende i Nord-Norge (1977-81).

Major Arild Hjerde har blant annet tjenestegjort ved Brigaden i Nord- Norge, Garnisonen i Sør-Varanger Forsvarskommando Nord-Norge og i Etterretningstaben.


Publisert 1. mars 2003 09:32.. Sist oppdatert 3. august 2017 15:58.