Vengstad: Luftforsvaret og Nato 1950-1957

​FS 3/2006
Fleksibilitet, slagkraft og overlevelsesevne. Luftforsvaret og Natos infrastrukturprogram 1950-1957
​Forsvarsstudier nr. 3/2006

Tittel: Fleksibilitet, slagkraft og overlevelsesevne. Luftforsvaret og Natos infrastrukturprogram 1950-1957
Forfatter: Kjetil Vengstad
Antall sider: 108

Last ned "Luftforsvaret og Nato 1950-1957​"

 
En rekke militære flyplasser ble bygget ut i Norge på 1950-tallet. Med penger mottatt gjennom Natos infrastrukturprogram ble det mulig for Norge å opprette et omfattende og moderne basenettverk som sikret Luftforsvaret en stor grad av fleksibilitet, slagkraraft og overlevelsesevne.

Denne studien tar for seg de strategiske overveielser norske myndigheter la til grunn for utbyggingen av de ulike flyplassene, og Natos varierende interesse for prosjektene. Under den kalde krigen ble luftstridskreftene, i kraft av å være det fremste leveringsmiddel for atomvåpen, en stadig viktigere del av de alliertes forsvarsplaner. For Norge var infrastrukturprogrammet en helt sentral komponent i etableringen av et slagkraftig forsvar.

Kjetil Vengstad har mastergrad i historie fra Universitetet i Oslo, og var tidligere masterstipendiat ved Institutt for forsvarsstudier.

Publisert 1. mars 2006 09:11.. Sist oppdatert 1. august 2017 11:09.