Tamnes: Svalbard mellom Øst og Vest

FS 4/1987
Kald krig og lavspenning i nord 1947–1953

​​Forsvarsstudier nr. 4/1987
Tittel: Svalbard mellom Øst og Vest. Kald krig og lavspenning i nord 19471953
Forfatter: Rolf Tamnes
Antall sider: 43

Last ned "Svalbard mellom Øst og Vest"


I mars 1948 uttalte statsminister Einar Gerhardsen at russerne hadde store arbeidsstyrker på Svalbard, «og vi er os bevidst, at der jo ikke er langt fra Arbejdstøjet til Uniformen». Dette gjenspeiler et klassisk dilemma i norsk Svalbard-politikk, nemlig at russerne meget lett kan skaffe seg kontroll her oppe, om de skulle ønske det. Det fantes flere slike dilemmaer i årene 1947–1953, da den Kalde krigen også nådde Svalbard. 

I denne studien drøftes stormaktspillet om Svalbard og norsk Svalbard-politikk i disse problemfylte årene, da øygruppen ble trukket med inn i NATO, men da den norske politiske ledelse forkastet et fagmilitært forslag om å opprette et heimevern på Svalbard.

Publisert 1. april 1987 10:28.. Sist oppdatert 1. august 2017 15:57.