Diesen: Reform eller nederlag

FS 4/1988
​Landforsvaret operative idé ved skilleveien.

​​Forsvarsstudier nr. 4/1988
Tittel: Reform eller nederlag. Landforsvaret operative idé ved skilleveien.
Forfatter: Sverre Diesen
Antall sider: 81

Last ned "Reform eller nederlag​"

 

Hvordan skal vi klare å sikre forsvarsevnen i en tid hvor kostnadene ved å utruste og trene militære styrker stadig øker mens budsjettrammene på den annen side blir trangere? Det er utgangspunkten for denne studien. Sverre Diesen tar for seg svakhetene ved dagens forsvarskonsept; han beskriver et alternativ i form av en strammere landsdelsprioritering på strategisk nivå og et firedelt konsept på såkalt operasjonelt nivå: Henholdsvis festningsavdelinger, sikringsavdelinger i bakre områder, avdelinger for fri strid og til sist mobile feltavdelinger skreddersydd for angrepsstrid i sitt innsettingsområde

Publisert 1. april 1988 10:23.. Sist oppdatert 1. august 2017 10:50.