Kolstø: Sovjet historierevisjon

FS 4/1989
På vei mot av-leninisering? Sovjetisk historerevisjon under Gorbatsjov
​​Forsvarsstudier nr. 4/1989
Tittel: På vei mot av-leninisering? Sovjetisk historerevisjon under Gorbatsjov.
Forfatter: Pål Kolstø
Antall sider: 98

Last ned "Sovjet historierevisjon​"


Den sovjetiske oppfatningen av russisk historie siden 1917 har gjennomgått en markant revisjon siden perestrojka satte inn. Den ene perioden etter den andre er blitt utsatt for krass kritikk, og så vel Bresjnev som Stalin levnes i dag så godt som ingen ære. I stigende grad har man diskutert ikke bare Stalins person, men også stalinismen som sosio-politisk fenomen, og prøvd å forklare hvordan det kunne oppstå. I flere artikler har det vært antydet at Stalin bygget videre på det system Lenin skapte. Dermed blir selve sovjetstatens grunnlag trukket i tvil.  

Studien gjennomgår de mest toneangivende artiklene i den pågående revisjon, og spør videre hvordan en del sentrale grupper i det sovjetiske samfunn stiller seg til den. Det konstanteres at de politiske lederne for tiden ikke er de eneste premisselevrandørene i debatten; også journalister, skjønnlitterære forfattere, faghistorikere og folket ellers utgjør viktige pressgrupper. I alle disse miljøene finnes det imidlertid i tillegg til radikale glasnostforkjempere også mange som forsøker å bremse eller reversere den historiske perestrojka. Etter at det ikke lenger synes mulig å redde Stalins gode navn og rykte, står kampen i dag i første rekke om hvordan man skal forholde seg til sovjetstatens grunnlegger.
Publisert 1. april 1989 10:16.. Sist oppdatert 3. august 2017 14:45.