Nielsen​: Sovjetmarinen i Østersjøen

FS 4/1991
Denne studien tar for seg sovjetiske sjøstridskrefter, baser og andre maritime ressurser i Østersjøen, og hvordan disse vil kunne bli utnyttet i en eventuell konflikt mellom NATO og Sovjetunionen, samt hvilke konsekvenser dette i tilfelle vil kunne få for sjøforsvaret av Sør-Norge.
​Forsvarsstudier nr. 4/1991
Tittel: Sovjetmarinen i Østersjøen
Forfatter: Morten Bomholt Nielsen
Antall sider: 67


Last ned "Sovjetmarinen i Øster​sjøen​"
 


Denne studien tar for seg sovjetiske sjøstridskrefter, baser og andre maritime ressurser i Østersjøen, og hvordan disse vil kunne bli utnyttet i en eventuell konflikt mellom NATO og Sovjetunionen, samt hvilke konsekvenser dette i tilfelle vil kunne få for sjøforsvaret av Sør-Norge. Den mulige anvendelse av den sovjetiske Østersjøflåten bygger på en vurdering av flåtens kapasitet i forhold til forventede doktrinære og strategiske oppgaver som er pålagt den. Studien betoner at amfibieoperasjoner som støtte for pågående landoperasjoner må antas å være en dominerende oppgave for Østersjøflåten. De mest sannsynlige operasjoner som kan forekomme mot Sør-Norge blir utledet. og det konkluderes med at det operative konsept er tilstrekkelig. Allikevel kan det oppnås vesentlige forbedringer både med hensyn til økonomi og slagkraft hvis det innføres nye enhetstyper og det foretas en bedre fordeling av oppgaver mellom de tre regionale kommandoer i AFNORTH, og mellom de tre forsvarsgrenene.

 

Orlogskaptein Morten Bomholt Nielsen er utdannet ved Søvernets Offisskole 1977-81. Han er siviløkonom fra København Handelshøiskole, gjennomgikk dansk stabsskurs i 1987 og Sjøforsvarets stabsskole i Norge 1989-90. Denne studien er basert på hans besvarelse ved stabsskolen.

Publisert 1. april 1991 09:37.. Sist oppdatert 5. september 2019 10:57.