Haraldstad: Norsk nei til Franco i NATO

FS 4/1995
Denne studien har konsentrert seg om 1950-tallet og på spørsmålet om spansk medlemskap i NATO. Hvordan regerte den norske regjeringen når spørsmålet om spansk medlemskap ble stilt? Hvordan kan man forklare Norges poltikk mot spania?

​​​Forsvarstudier nr. 4/1995
Tittel: Norsk nei til Franco i NATO
Forfatter: Hilde Haraldstad
Antall sider: 70

Last ned "Norsk nei til Franco i NATO" 


Norge førte en aktiv kamp mot Franco-Spania i mellomkrigsårene. Dette fortsatt også etter krigen. På kritiske tidspunkter truet Norge med å bruke veto mot spansk medlemskap i NATO. At Spania slik ble utestengt fra det vestlige militære samarbeidet, illustrerer at en småstat som Norge i enkelte tilfelle faktisk kunne blokkere gjennomføringen av flertallets og de sterke medlemmers vilje i NATO.


Hilde Haraldstad er cand.philol. fra Universitetet i Oslo. Denne studien er bygd på hennes hovedfagoppgave i historie.

Publisert 1. april 1995 15:00.. Sist oppdatert 3. august 2017 16:03.