Andersen: Opprustning og unionsstrid

FS 4/1998
Denne studien dokumenterer den omfattende forsvarsinnsatsen i perioden 1892- 1905. Spørsmålet den søker å finne svar på, er om opprustningen bare var unionspolitisk motivert, eller om andre forhold også spilte inn.

​​Forsvarsstudier nr. 4/1998
Tittel: Opprustning og unionsstrid. Forsvarets betydning 1892-1905
Forfatter: Roy Andersen
Antall sider: 145 

Last ned "Opprustning og unionsstrid​"


Denne studien dokumenterer den omfattende forsvarsinnsatsen i perioden 1892- 1905. Spørsmålet den søker å finne svar på, er om opprustningen bare var unionspolitisk motivert, eller om andre forhold også spilte inn. Konklusjonen er at tidligere hærreformer og en rivende militærteknologisk utvikling bidrar til å forklare hvorfor forsvarsbevilgningene gikk i været. Forsvarsplanen av 1892 om å satse på marinen og kystartilleriet tyder heller ikke på at ekstrabevilgningene bare var styrt av rasjonelle forsvarshensyn. Beslutningen om å skaffe panserskip i kjølvannet av konsulatkrisen i 1895 var i tillegg til den svenske trussel også påvirket av militaristiske holdninger.Disse faktorene virket ikke hver for seg, men i et samspill.

Den nye militærteknologien og militaristiske idealer ga Forsvaret og forsvarstanken høyere status. Utviklingen av nasjonal identitet førte til økt interesse for det nasjonale forsvaret. Først på slutten av tiåret gikk det fra å være et mål i seg selv til å bli et middel til å realisere nasjonalismens endelige mål: En fullt selvstendig norsk stat.

Roy Andersen er journalist og cand. philol. med hovedfag i historie fra Universitetet i Oslo.

Publisert 1. april 1998 11:25.. Sist oppdatert 1. august 2017 10:24.