Holtsmark: Nordområdene i sovjetisk militær tenking i mellomkrigstiden

FS 4/2003
Fra periferi til krigsteater
Denne studien undersøker de ideologiske og strategiske forestillinger og krigscenarier som lå til grunn for fremveksten av USSRs land- og særlig sjømilitære baser i Murmansk-området, fra tidlig på 1920-tallet og frem til fredsslutningen med Finland i mars 1940.
​​​Forsvarsstudier nr. 4/2003
Tittel: Fra periferi til krigsteater. Nordområdene i sovjetisk militær tenking i mellomkrigstiden
Forfatter:
 Sven G. Holtsmark
Antall sider: 87

Last ned "Nordområdene i sovjetisk militær tenking i mellomkrigstiden"


I 1933 startet utbyggingen av den sovjetiske marinens baser i Kolafjorden. Det sovjetiske sjø-, luft- og landmilitære nærværet i området var likevel av begrenset omfang helt frem til utbruddet av den annen verdenskrig. 

Denne studien undersøker de ideologiske og strategiske forestillinger og krigscenarier som lå til grunn for fremveksten av USSRs land- og særlig sjømilitære baser i Murmansk-området, fra tidlig på 1920-tallet og frem til fredsslutningen med Finland i mars 1940. I forlengelsen av dette drøftes forholdet mellom norske forestillinger og trusselvurderinger på den ene siden, og sovjetisk militær planlegging og strategisk tenkning i mellomkrigstiden på den andre. Studien er basert på materiale fra russiske arkiver, deriblant militærarkivet i Moskva og marinearkivet i St. Petersburg.

Sven G. Holtsmark​ er forsker ved Institutt for forsvarsstudier. Hans spesialområde er moderne russisk og øst-europeisk historie. Holtsmark har publisert en rekke arbeider med særlig vekt på forholdet mellom Sovjetunionen og de nordiske stater.

Publisert 1. april 2003 09:33.. Sist oppdatert 3. august 2017 15:58.