Røhne​​: Norsk Europa-politikk fra 1950

FS 5/1989
​De første skritt inn i Europa.
​Forsvarsstudier nr. 5/1989

Tittel: De første skritt inn i Europa. Norsk Europa-politikk fra 1950.
Forfatter: Nils A. Røhne
Antall sider: 118

Last ned "Norsk Europa-politikk fra 1950 ​"

Fra uavhengigheten i 1905 har norsk Europa-politikk gått gjennom tre faser: Den første fase hører hjemme i mellomkrigstida og i 40-åra, og var preget av tilløp til en rent anti-europeisk profil. Deretter kom en periode hvor Norge mente at Europa-samarbeid var bra, men ikke angikk Norge i den grad at direkte norsk deltakelse var nødvendig . Mot slutten av 50-åra og på begynnelsen av 60-tallet vokste det fram en erkjennelse av at Norge trengte en aktiv Europa-politikk, og at Norge på visse premisser også måtte delta i et organisert europeisk samarbeid.Denne Studien tar for seg de utenrikspolitiske vurderinger og motiver som lå til grunn for de holdninger den politiske elite hadde til europeiske integrasjonsforsøk. Etter å ha gitt et riss av norsk Europa-politikk fram til 1950, er det særlig 50-åra og begynnelsen av 60-åra som blir behandlet. Avslutningsvis trekkes så linjen​e fram til diskusjonen om Norges forhold til Europa i dag.

Publisert 1. mai 1989 10:17.. Sist oppdatert 5. september 2019 11:16.