Fermann​: ​Internasjonal fredsbevaring

FS 5/1992
Den forliggende studien gir en framstilling av samtlige fredsbevarende styrker fra 1956 til 1990 (elleve styrker) og søker gjennom systematisk sammenlikning (komparasjon) å avdekke forhold som påvirker effektiviteten av den fredsbevarende innsatsen.
​Forsvarsstudier nr. 5/1992
Tittel: Internasjonal fredsbevaring 1956-1990. En sammenliknende undersøkelse. Forfatter: Gunnar Fermann
Antall sider: 228


Last ned "Internasjonal fredsbevaring​"


"Internasjonal fredsbevaring" er en teknikk for konflikthåndtering der soldater eller oberservatører overvåker en våpenhvile mellom to eller flere konfliktparter. Fredsbevarende styrker skiller seg fra kampstyrker og tvangs-aksjoner ved at de er lett bevæpnet, bruker makt primært i selvforsvar, opptrer nøytralt og upartisk i relasjon til partene, er utplassert med konfliktpartenes godkjenning, og står under en form for internasjonal kommando. 

Den forliggende studien gir en framstilling av samtlige fredsbevarende styrker fra 1956 til 1990 (elleve styrker) og søker gjennom systematisk sammenlikning (komparasjon) å avdekke forhold som påvirker effektiviteten av den fredsbevarende innsatsen.

Gunnar Fermann er magister i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo og har vært forskningsstipendiat ved Institutt for forsvarsstudier.​

Publisert 1. mai 1992 15:59.. Sist oppdatert 5. september 2019 10:47.