Tjøstheim: Sjøforsvarets hovedoppgaver

FS 5/1993
Illusjon eller virkelighet?
Denne studie søker å belyse Sjøforsvarets stilling og oppgaver innenfor den norske sikkerhets- og forsvarspolitikk gjennom hele etterkrigsperioden.
​Forsvarsstudier nr. 5/1993
Tittel: Sjøforsvarets hovedoppgaver: Illusjon eller virkelighet?
Forfatter: Inge Tjøstheim
Antall sider: 154

Last ned "Sjøforsvarets hovedoppgaver​"​


Denne studie søker for det første å belyse Sjøforsvarets stilling og oppgaver innenfor den norske sikkerhets- og forsvarspolitikk gjennom hele etterkrigsperioden. For det andre drøftes hvilke konsekvenser den nye sikkerhetspolitiske situasjonen bør få for det videre arbeidet med en fremtidig styrkestruktur for Sjøforsvaret. Sjøforsvaret må satse mer på den fleksibilitet som ligger i marinefartøyene for å løse pålagte oppgaver og utfordringer i fremtiden, fremholder Tjøstheim. Dette må gå på bekostning av den skreddersying som kyst-invasjonsforsvarskonseptet la opp til. En løsning av fremtidens oppgaver krever også bedre havgående egenskaper og stor aksjonsradius hos femtidens fartøyer.

Inge Tjøstheim, offiser i Sjøforsvaret og magister i filosofi fra Universitetet i Oslo 1990, skrev denne studien mens han var militærstipendiat ved Institutt for forsvarsstudier.

Publisert 1. mai 1993 15:20.. Sist oppdatert 1. august 2017 15:57.