Thue: Nobels fredspris - og diplomatiske forviklinger

FS 5/1994
Tysk-norske forbindelser i kjølvannet av Ossietzky-saken

​​Forsvarsstudier nr. 5/1994
Tittel: Nobels fredspris - og diplomatiske forviklinger. Tysk-norske forbindelser i kjølvannet av Ossietzky-saken
Forfatter: Elisabeth Thue
Antall sider: 53​

Last ned "Nobels fredspris - og diplomatiske forviklinger​"

 
Den 23. november 1936 ble Carl von Ossietzky tildelt Nobels fredspris. For første gang ga Den norske Nobelkomitéen prisen til en politisk opposisjonell. Fredsprisutdelingen vakte stor misnøye i Tyskland og førte til diplomatiske forviklinger i forholdet til Norge. Saken fikk likevel ikke alvorlige følger for forbindelsene mellom de to landene.

Med utgangspunkt i tyske og norske kilder belyser denne studiem hvordan tyske myndigheter reagerte på fredspristildelingen og hvilke konsekvenser Nobelkomitéens beslutning fikk for forholdet mellom Tyskland og Norge. Den drøfter også hvilken rolle det tyske diplomatiet og de nazistiske partitoppene spilte når det gjaldt utformingen av de tyske reaksjonene.

Publisert 1. mai 1994 15:11.. Sist oppdatert 1. august 2017 15:57.