Jølstad: Det tyske problem

FS 5/1995
Norsk sikkerhetspolitisk samarbeid med Vest-Tyskland 1955-1965​
​Forsvarsstudier nr. 5/1995

Tittel: Det tyske problem. Norsk sikkerhetspolitisk samarbeid med Vest-Tyskland 1955-1965
Forfatter: Anders Jølstad
Antall sider: 135

Last ned "Det tyske problem" 


Etter at Vest-Tyskland kom med i NATO i 1955, sto norske myndigheter overfor en vanskelig utfordring om sikkerhetspolitisk og militært samarbeid med den tidligere okkupasjonsmakten. Etter en innledende politisk avvising, førte den norske regjeringen fra 1958 en samarbeidsorientert politikk overfor Vest-Tyskland. Gradvis ble det etablert et relativt omfattende samvirke mellom de to statene innenfor rammen av NATO.Forholdet til Vest-Tyskland var imidlertidig hele perioden preget av ambivalens og sterke følelser, noe som resulterte i en vedvarende balansegang mellom integrasjon og avskjerming. Denne studien belyser det sikkerhetspolitiske samarbeidet, hvordan det oppsto, og hvordan framveksten av norsk-tysk sikkerhetspolitisk samarbeid kan forklares.

Anders Jølstad er cand. philol. fra Universitetet i Oslo. Studien er forkortet utgave av hans hovedfagsoppgave i historie.

Publisert 1. mai 1995 15:01.. Sist oppdatert 3. august 2017 14:55.