Bjerkås (red.): Luftmakt 1996

​FS 5/1996
Denne studien bygger på bidrag ved Luftmaktseminaret ved Luftkrigsskolen i Trondheim, februar 1996.
​​​Forsvarsstudier nr. 5/1996

Tittel: Luftmakt 1996
Forfatter: Rune Bjerkås (red.)
Antall sider: 87

Last ned "Luftmakt 1996"


Denne studien bygger på bidrag ved Luftmaktseminaret ved Luftkrigsskolen i Trondheim, februar 1996. Dette seminaret arrangeres årlig for å formidle forsknings- og erfaringsbasert informasjon. Studien tar for seg både historisk og dagsaktuelle debatter om utøvelse av luftmakt i Norge. En hovedkonklusjon er at Luftforsvarets erfaringer, doktriner og organisasjonsstruktur ikke uten videre kan anvendes på aktuelle problemer som bruk av luftmakt i fredsopprettende operasjoner, sammenhengen mellom luftmakt og transportkapasitet samt det moralske dilemma bak militært engasjement i utlandet.

Publisert 1. mai 1996 13:37.. Sist oppdatert 5. september 2019 10:56.