Moen: ​​Selvpålagte restriksjoner i nord 1945-1965

FS 5/1998
I denne studien settes for første gang et bredt søkelys på fremveksten av Norges selvpålagte begrensninger i den nordlige landsdelen.

​​Forsvarsstudier nr. 5/1998
Tittel: Selvpålagte restriksjoner i nord 1945-1965.
Forfatter: Knut Egeland Moen
Antall sider: 95


Last ned "Selvpålagte restriksjoner i nord 1945-1965​"


Norsk base- og atompolitikk er blitt viet stor oppmerksomhet i den offentlige, politiske og akademiske debatt. En annen viktig norsk selvpålagt begrensning, nemlig de såkalte Finnmarksbegrensningene, har i mindre grad vært gjenstand for oppmerksomhet. I denne studien settes for første gang et bredt søkelys på fremveksten av Norges selvpålagte begrensninger i den nordlige landsdelen.

Studien viser at norske myndigheter allerede på slutten av 1940-tallet var opptatt av å begrense alliert virksomhet i nord, men også at utkrystalliseringen av begrensningene skjedde gradvis. Først i perioden 1958-63 fant således Finnmarks-begrensningene sin form, og de forble deretter uendret frem til avslutningen av den kalde krigen.

Et viktig utgangspunkt for denne studien er å belyse hvordan restriksjonene tok farge av Natos økte ambisjonsnivå i nord, og av brytningene mellom avskrekking og beroligelse overfor Sovjetunionen og mellom integrasjon og avskjerming overfor Nato.

Knut Egeland Moen er cand. philol. fra Universitetet i Oslo. Studien bygger på hans hovedoppgave i historie fra våren 1998.

Publisert 1. mai 1998 11:25.. Sist oppdatert 5. september 2019 10:37.