Soleim: Slavene fra øst. Sovjetiske krigsfanger i Norge 1941-45

FS 5/2005
Denne studien beskriver organiseringen av krigsfangevesenet i Norge under krigen. Den beskriver tyskernes bruk av sovjetiske krigsfangers arbeidskraft i Norge og gir en oppdatert framstilling av repatrieringen etter krigen.

​​

Forsvarsstudier nr. 5/2005
Tittel: Slavene fra øst. Sovjetiske krigsfanger i Norge 1941-45
Forfatter: Marianne Neerland Soleim
Antall sider: 158

Last ned "Slavene fra øst. Sovjetiske krigsfanger i Norge 1941-45​"


Fra 1941 til 1945ble om lag 100 000 sovjetiske krigsfanger hentet til Norge. De ble satt inn i utbyggingen av Nordlandsbanen, riksvei 50 (E6) og tunnelbygg og brukt i etableringen av befestninger og flyplasser. Lite er hittil skrevet om hvem disse fangene var. Hvor kom de fra, hvor mange var de og hvilken skjebne møtte dem under og etter krigen?

Denne studien beskriver organiseringen av krigsfangevesenet i Norge under krigen. Den beskriver tyskernes bruk av sovjetiske krigsfangers arbeidskraft i Norge og gir en oppdatert framstilling av repatrieringen etter krigen.

Marianne Neerland Soleimer historiker og tilknyttet Falstadsenteret. Hun har cand.mag. fra Universitetet i Trondheim 1995 og cand.philol. fra Universitetet i Tromsø 1998, Hun fikk dr.art. ved Universitetet i Tromsø 2005 for sin avhandling Sovjetiske krigsfanger i Norge 1941–1945 – antall, organisering og repatriering.

Publisert 1. mai 2005 09:16.. Sist oppdatert 1. august 2017 15:54.