Kan: Naboskap under kald krig og perestrojka

FS 6/1988
​Forholdet Norge-Sovjet sett fra Moskva

​​Forsvarsstudier nr. 6/1988
Tittel: Naboskap under kald krig og perestrojka. Forholdet Norge-Sovjet sett fra Moskva.
Forfatter: Aleksander Kan
Antall sider: 62

Last ned "Naboskap under kald krig og perestrojka​"

 
Sammenlignet med andre små land i Vest-Europa blir Norge viet forholdvis stor oppmerksomhet i sovjetisk presse og faglitteratur. Det skyldes flere forhold: Norge og Sovjetunionen er naboer; Norge har siden 1949 vært medlem av NATO, som har som hovedoppgave å demme opp for nettopp Sovjet. Norge ligger dessuten strategisk plassert i forhold til de sovjetiske sjøkrigskreftenes hjemmebaser og operasjonsområder. I denne studien gir professor Aleksander Kan for første gang en samlet oversikt over den sovjetiske litteratur om Norge fra andre verdenskrigs slutt og frem til 1988. Han analyserer både artikler og bøker, politisk og militær joumalistikk såvel som kulturhistoriske essays og reisebeskrivelser. Tilsammen viser disse at «det sovjetiske syn på Norge» er langt mer variert og sammensatt enn man ofte har vært klar over. Det skifter ikke bare over tid, men også fra den ene forfatteren til den andre.

Aleksander Kan var inntil han emigrerte i 1987 ansatt ved Institutt for Verdenshistorie i Moskva og en av Sovjetunionens fremste eksperter på skandinavisk historie. Han har således selv i betydelig grad bidratt til å utforme den sovjetiske litteraturen som han beskriver.

Aleksander Kan, historiker, Dr. phil. i Sovjetunionen, æresdoktor ifilosofi ved Universitet i Uppsala; Kan har vært engasjert som forsker ved Institutt forforsvarsstudier.

Publisert 1. juni 1988 10:25.. Sist oppdatert 3. august 2017 14:55.