Sunde, Diesen & Huitfeldt: ​Spetsnaz og Norge

FS 6/1989
I denne studien presenteres en bred analyse av fenomenet Spetsnaz med særlig henblikk på Norge.
​Forsvarsstudier nr. 6/1989
Tittel: Spetsnaz og Norge
Forfattere: Hjalmar Sunde, Sverre Diesen & Tønne Huitfeldt.
Antall sider: 46

Last ned "Spetsnaz og Norge​"

 

Sovjetiske spesialstyrker , kjent som Spetsnaz, er kommet sterkt i søkelyset i 80-årene. Selv om fenomenet har vært kjent i en årrekke, fikk disse avdelingene spesielt mye oppmerksomhet som følge av nye opplysninger fra sovjetiske avhoppere, spesielt det kjente pseudonymet Viktor Suvorov. 

I denne studien presenteres en bred analyse av fenomenet Spetsnaz med særlig henblikk på Norge. Generalløytnant Hjalmar Sunde presenterer et scenario, hvor han belyser hvordan man kan tenke seg de sovjetiske spesialstyrkers operasjoner i Trøndelagsområdet ved innledningen til den Tredje verdenskrig, Sverre Diesen gir en beskrivelse av fenomenet Spetsnaz, deres operative rolle, organisasjon, trening og operasjonsmønster. 

Til sist drøfter generalløytnant Tønne Huitfeldt hvilken karakter denne trusselen har i forhold til Norge, under hvilke angrepsalternativer de er mest sannsynlige, hvilke personer og objekter som ansees å være særlig attraktive mål for spesialstyrkene, samt den beredskapsmessige organisasjonen på norsk side.

Publisert 1. juni 1989 10:19.. Sist oppdatert 5. september 2019 11:16.