Lydersen​: Oppbyggingen av Marinen 1944-46

FS 6/1990
​Kryssere under norsk flagg?
​Forsvarsstudier nr. 6/1990

Tittel: Kryssere under norsk flagg? Oppbyggingen av Marinen 1944-46.
Forfatter: Asle Lydersen
Pages: 61

Last ned "Oppbyggingen av Marinen 1944-46​"

Den annen verdenskrig utgjør på mange måter en storhetstid for Marinen, som hele tiden opptrådte i spann med Den britiske Marine. en ny flåteplan tok så form mot slutten av krigen: Det tegnet til videre vekst, ikke bare med 9. april som strategisk forutsetning. Utformingen fikk til en viss grad preg av storkrigens oppgaver - bl.a med beskyttelse av de livsviktige forbindelseslinjene til sjøs, og med en intensjon om operativt samarbeid med allierte i en ny krig.Kursendringer i norsk utenrikspolitikk, og norsk hverdag etter frigjøringen, utfordret konseptet: En mer uavhengig utenrikspolitisk linje i forhold til de tidligere allierte; og innerikspolitisk førsteprioritet til de store og ressurskrevende sivile gjenreisingsoppgaver. Denne studien vil, med utgangspunktet i eksil, følge prosessen fram til marinens profil for en årrekke framover blir mer eller mindre beseglet, gjennom Treårsplanen for en første reising av Norges forsvars og innkjøp av en gruppe britiske fartøyer sommeren 1946.

Asle Lydersen har vært stipendiat ved Institutt for forsvarsstudier. Han har historie hovedfag fra Universitet i Bergen og har gått Sjøkrigsskolen.

Publisert 1. juni 1990 09:52.. Sist oppdatert 3. august 2017 14:45.