Holtsmark: Norge og militært samarbeid i nord, 1918-1940

FS 6/1991
En nordisk illusjon?
Denne studien tar sikte på å klarlegge noen av de faktorer som bremset fremveksten av et virksomt forsvarssamarbeid mellom de skandinaviske land i perioden 1918–1940.
​​Forsvarsstudier nr. 6/1991
Tittel
: En nordisk illusjon? Norge og militært samarbeid i nord, 1918–1940
Forfatter: Sven G. Holtsmark
Antall sider: 111


Last ned "En nordisk illusjon? Norge og militært samarbeid i nord, 1918–1940"

Denne studien tar sikte på å klarlegge noen av de faktorer som bremset fremveksten av et virksomt forsvarssamarbeid mellom de skandinaviske land i perioden 1918–1940. Selv om arbeidet tar utgangspunkt i forholdene i Norge, blir det lagt vekt på å sette det nordiske samarbeidet inn i en europeisk stormaktspolitisk sammenheng.
Publisert 1. juni 1991 15:48.. Sist oppdatert 5. september 2019 10:55.