Kristiansen​​​: Fra Europas utkant til strategisk brennpunkt

FS 6/1993
Trusselvurderinger og militære tiltak i nord fra 1900 til 1940
​Forsvarsstudier nr. 6/1993
Tittel: Fra Europas utkant til strategisk brennpunkt. Trusselvurderinger og militære tiltak i nord fra 1900 til 1940
Forfatter: Tom Kristiansen
Antall sider: 47

Last ned "Fra Europas utkant til strategisk brennpunkt"


Denne studien søker å identifisere de samfunnsmessige krefter som formet militæretaten og styrte forsvarsplanleggingen i Nord-Norge i perioden fra 1900 til det tyske angrepet  på Norge i 1940. Var bakgrunnen for opprettelsen av det nord-norske forsvaret utelukkende å finne i forestillingene om en ytre militær trussel, eller må vi i tilleg lete etter andre drivkrefter?  

Det blir argumentert for at motivene for den militære utbyggingen i Nord-Norge var sammensatt og at de variert over tid. Det opprinnelige motiv var ønsket om nasjonal konsolideringen og behovet for å kunne håndtere regionale mellomstatlige konflikter om grenser og rettigheter. Mot slutten av perioden spilte disse motivene liten rolle. Hovedhensikten var å kunne håndtere situasjoner med utspring i stormaktspolitikken: Altså den militære del av nøytralitetshevdelsen.

Tom Kristiansen er seniorforsker ved Institutt for forsvarsstudier.

Publisert 1. juni 1993 15:21.. Sist oppdatert 3. august 2017 14:45.