Hobson: Fra kabinettskrigen til den totale krigen

​FS 6/1994
Clausewitz-tolkninger fra Moltke til Aron

​Forsvarsstudier nr. 6/1994
Tittel: Fra kabinettskrigen til den totale krigen. Clausewitz-tolkninger fra Moltke til Aron
Forfatter: Rolf Hobson
Antall sider: 213


Last ned "Fra kabinettskrigen til den totale krigen​"


Teoriene til Carl von Clausewitz, den preussiske krigsfilosofen, har vært gjenstand for mange forskjellige tolkninger over de siste 150 årene. De omfattes fortsatt med stor interesse, og det må vell kunne sies at hans innflytelse er større idag enn noensinne. Denne studien er oversikt over noen av de viktigste tolkningene av Clausewitz hovedverk, Om krigen. Den forsøker å analysere årsakene til at de kunne oppstå og de historiske virkningene de har fått. Dette skjer innenfor en bred fortolkningsramme som innebefatter både polititske, kulturelle, teknologiske og institusjonelle endringer. 

Rolf Hobson, seniorforsker ved Institutt for forsvarsstudier, har studert ved universitetene i Oslo og Trondheim, samt ved Heinrich-Heineå-Universität i Düsseldorf.​

Publisert 1. juni 1994 15:13.. Sist oppdatert 3. august 2017 16:03.