Røksund​: Norge i sovjetisk utenrikspolitikk 1945-1949

FS 6/1996
Med utgangspunkt i tidligere gradert sovjetisk arkivmateriale, tar denne studien sikte på å analysere motivene bak sovjetiske reaksjoner og utspill overfor Norge, samt beskrive og forklare russernes vurderinger av norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk i perioden.

​​​Forsvarsstudier nr. 6/1996
Tittel: Vestmaktagent eller god nabo? Norge i sovjetisk utenrikspolitikk 1945-1949
Forfatter: Arne Røksund
Antall sider: 183

Last ned "Norge i sovjetisk utenrikspolitikk 1945-1949​"'

Oppfatningen av Sovjetunionen som potensiell trussel lå bak mange av de sikkerhetspolitiske overlegninger og veivalg som ble foretatt i Norge i perioden 1945-49. Disse viktige årene i formingen av norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk har vært beskrevet i forskningslitteraturen fra mange synsvinkler. Men ett perspektiv har i liten grad vært belyst: det sovjetiske. Med utgangspunkt i tidligere gradert sovjetisk arkivmateriale, hovedsaklig fra det russiske utenriksministeriums arkiv, tar denne studien sikte på å analysere motivene bak sovjetiske reaksjoner og utspill overfor Norge, samt beskrive og forklare russernes vurderinger av norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk i perioden.

 

Arne Røksund er offiser i Sjøforsvaret og cand. philol. med hovedfag i historie fra Universitetet i Oslo. Han har vært militærstipendiat ved Institutt for forsvarsstudier.

Publisert 1. juni 1996 13:38.. Sist oppdatert 1. august 2017 15:54.