Klevberg​ (red.): Luftmaktseminaret 1997

FS 6/1997
Manøverkrig og prosjekt Føniks. Bærende elementer i norsk luftmaktdoktrine
​Forsvarsstudier nr. 6/1997

Tittel: Manøverkrig og prosjekt Føniks. Bærende elementer i norsk luftmaktdoktrine
Forfatter: Håvard Klevberg (red.)
Antall sider: 195

Last ned "Luftmaktseminaret 1997​"


Luftmaktseminaret ved Luftkrigsskolen er et av forsvarsgrenens fremste fora for behandling av overordnede luftmaktfaglige spørsmål, og en viktig indikator på Luftforsvarets militærteoretiske tilstand. I foreliggende studie presenteres bidragene fra seminaret i 1997. Mens tidligere seminar har tatt for seg ulike roller i forsvarsgrenens operasjonskonsept, har det de senere årene i stadig større grad blitt lagt vekt på utfordringene Luftforsvaret står overfor etter den kalde krigen. Rollestudiene har veket plass til fordel for overordnede problemstillinger. Tittelen for seminaret i 1997 var Manøverkrig og prosjekt Føniks, bærende elementer i norsk luftmaktdoktrine? Temavalget kan ikke forstås som annet enn et rop om en troverdig norsk luftmaktdoktrine tilpasset forholdene etter den kalde krigen. Dessuten avslører det et sterkt behov for å bringe til veie et militærteoretisk fundament for omstillingen mot Luftforsvarets nye og reduserte struktur. Denne studien vil forhåpentligvis fungere som et bidrag i selverkjennelsesprosessen Luftforsvaret gjennomgår i forbindelse med omstillingen.

Håvard Klevberg er studieleder ved Avdeling for luftmaktstudier ved Luftkrigsskolen. Klevberg har bakgrunn som helikopterflyger i Luftforsvaret, og er cand. philol. med hovedfag i historie fra Universitetet i Trondheim.

Publisert 1. juni 1997 12:42.. Sist oppdatert 3. august 2017 14:55.