Klevberg​: Luftforsvarets nye utfordringer

FS 6/1998
Kommando, kontroll og informasjoner
​​Forsvarsstudier nr. 6/1998 

Tittel: Kommando, kontroll og informasjoner. Luftforsvarets nye utfordringer. Forfatter: Håvard Klevberg
Antall sider: 152

Last ned "Luftforsvarets nye utfordringer​"


Det årvisse Luftmaktseminaret ved Luftkrigsskolen er landets fremste forum for overordnede luftmaktfaglige spørsmål. Foreliggende studie bibringer et utdrag av foredragene fra 1998. Studien viser at Luftforsvaret arbeider med å skaffe seg et militærteoretisk fundament for sin struktur og aktivitet, som består av flere elementer. Ett av dem erkommando og kontroll (K2). Luftmaktseminaret valgte i tillegg å fokusere på informasjonskrig og situasjonsoversikt inn i det neste årtusen. Leseren vil finne at disse hovedtemaene utfyller hverandre på en fruktbar måte; K2 representerer de uforanderlige problemstillingene, mens informasjons- og mediakrig er temaer som gir de overordnede spørsmål en kontemporær dimensjon. Studien er ikke mindre ambisiøs enn at den i tillegg presenterer en fremtidsvisjon gitt av en av vår tids mest hyllede militærteoretikere, Martin van Creveld. Forsvaret har et sterkt behov for nye ideér, og slike er det mange av her. 

Håvard Klevberg(red.) er for tiden stipendiat ved NUPI. Han har bakgrunn som helikopterflyger i Luftforsvaret og er cand. philol. med historie hovedfag fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim.

Publisert 1. juni 1998 11:26.. Sist oppdatert 5. september 2019 10:36.