Bjerga (red.): Hærens nye ansikt

FS 6/2003
Hurtig reaksjon, mekanisering og operativ logistikk
I denne studien drøfter tre av Hærens offiserer, som sitter nær de praktiske implikasjonene av denne opprettelsen, utfordringer og muligheter knyttet til reaksjonsstyrken.
​​Forsvarsstudier nr. 6/2003
Tittel: Hærens nye ansikt. Hurtig reaksjon, mekanisering og operativ logistikk
Forfatter: Kjell Inge Bjerga (red.)
Antall sider: 79

Last ned "Hærens nye ansikt"Den store forsvarsreformen er i ferd med å implementeres. Hæren gjennomgår dyptgripende endringer, og opprettelsen av en hurtig reaksjonsstyrke er et viktig vendepunkt i så måte. Styrken er på mange måter Hærens nye ansikt utad, og skal kunne innsettes nasjonalt og internasjonalt på meget kort varsel. Den skal være robust nok til å settes inn i internasjonale høyintensitetsoperasjoner, og den operative logistikken skal ivaretas av et eget element med et stort innslag av spesialister og vervede.  

I denne studien drøfter tre av Hærens offiserer, som sitter nær de praktiske implikasjonene av denne opprettelsen, utfordringer og muligheter knyttet til reaksjonsstyrken. De tre bidragene gir således et innblikk i aktuelle problemstillinger. I det første bidraget gir major Håkon Warø et generelt overblikk over etableringen av reaksjonsstyrken. I det andre bidraget drøfter major Ken-Tore Eriksen det som skal være selve knyttneven i reaksjonsstyrken, den mekaniserte kampbataljon. I det tredje bidraget drøfter kaptein Audun Bye spørsmålet om hvorvidt logistikken er tilstrekkelig prioritert i den nye styrken.

Kjell lnge Bjerga (red.) er forsker ved Institutt for forsvarsstudier. Han underviser også i militærmakt og sikkerhetspolitikk ved Forsvarets stabsskole, grunnstudiet.
Publisert 1. juni 2003 09:36.. Sist oppdatert 1. august 2017 10:46.