Nordbø: Norske militære i fredsoperasjoner

FS 7/1992
 I denne studien foretar forfatteren en inngående vurdering av hva Norge kan og bør bidra med internasjonalt på dette område, samt hvilke begrensninger som foreligger for et norsk engasjement.​
​​​Forsvarsstudier nr. 7/1992
Tittel: Norske militære i fredsoperasjoner
 Forfatter: Toralf Nordbø
Antall sider: 104

Last ned "Norske militære i fredsoperasjoner​"


Norge har gjennom årene deltatt i en rekke internasjonale fredsoperasjoner. Utviklingen de senere år har aktualisert behovet for mer omfattende militær innsats fra det internasjonale samfunn - også i form av såkalte fredsopprettende operasjoner. I denne studien foretar forfatteren en inngående vurdering av hva Norge kan og bør bidra med internasjonalt på dette område, samt hvilke begrensninger som foreligger for et norsk engasjement.​

Toralf Nordbø, oberstløytnant, militær rådgiver for den norske FN-delegasjonen i New York. Har tidligere tjenestegjort som sjef for NORBATT i UNIFIL og som militærstipendiat ved IFS.


Publisert 1. juli 1992 16:00.. Sist oppdatert 1. august 2017 16:09.