Berg: Den svenske generalguvernörtiden i Norge, 1814–1829

IFS Info 6/1999
Berg tar for seg svenskenes militære overlegenhet i Norge i perioden etter 1814, og det svenske militære styrets vekst og fall i perioden 1814–1829.
​IFS Info nr. 6/1999
Tittel: Den svenske generalguvernörtiden i Norge, 18141829
Forfatter: Roald Berg
Antall sider: 17

Last ned "Den svenske generalguvernörtiden i Norge, 1814–1829"


De formative år i etableringen av den uavhengige norske nasjonalstaten har av norske historikere tradisjonelt blitt betegnet som ”embetsmannsstaten”. I denne studien spør Roald Berg hvor hensiktsmessig dette begrepet egentlig er. Har embetsmannsstatsbegrepets dominerende plass i forskningen om 1800-tallets politiske Norge sperret for nødvendige nyanseringer av den norske nasjonalstatens historie? 

Berg tar for seg svenskenes militære overlegenhet i Norge i perioden etter 1814, og det svenske militære styrets vekst og fall i perioden 1814–1829. Med dette utgangspunktet problematiserer han det norske embetsmannsstatsbegrepet, og lanserer en alternativ betegnelse for å sammenfatte statsadministrasjon og maktforhold i Norge i perioden 1814 til 1829 i norsk historie: ”Den svenske generalguvernörtiden”.

Roald Berg er dr. art. og førsteamanuensis ved Høgskolen i Stavanger. Han har tidligere utgitt blant annet bind 2 i Norsk utenrikspolitikks historie, Norge på egen hånd, 1905-1920, Universitetsforlaget 1995. Berg er for tiden tilknyttet prosjektet Norsk forsvarshistorie. Han arbeider med bind 2 som omhandler unionstiden med Sverige, 1814-1905.
Publisert 1. juni 1999 11:54.. Sist oppdatert 28. juli 2015 13:21.