IFS_forside_AsiastudierIFS_forside_Asiastudierhttp://forsvaret.no/media/PubImages/forskning_asia_stud_Shanghai-Center-Tower-Chinas-Next-Tallest-Building.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2055

Asiatiske sikkerhetsstudier

Kinas og Indias vekst fører til en maktforskyvning mot Asia.
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Om noen tiår kan vi stå overfor et internasjonalt maktsystem der spesielt Kina vil tre frem som en ny supermakt med kapasitet til å benytte militærmakt også utenfor regionen. Senter for asiatiske sikkerhetsstudier analyserer denne utviklingen og mulige konsekvenser for Norge og Europa.

Senter for asiatiske sikkerhetsstudier bygger nettverk med institusjoner og forskere i Asia, Europa og USA. En viktig samarbeidspartner er Robert S. Ross, professor i statsvitenskap ved Boston College og professor II ved John King Fairbank Center for Chinese Studies ved Harvard University og ved Forsvarets høgskole.

--------------------------------

Geopolitiske utviklingstrekk

En økt forståelse av Europas rolle i en Asia-sentrert verden er viktig for norsk sikkerhetspolitikk. Samtidig er Russlands Asia-politikk og reaksjoner på Kinas vekst et eget prioritert område siden det har stor betydning for Norge som Russlands nabo. I selve regionen er forholdet mellom Kina og India viktig for den videre utviklingen i Asia, og vi følger nøye med på de globale konsekvensene. 

I lys av Kinas vekst analyserer senteret også utviklingen av regionale sikkerhetspolitiske mekanismer i Asia. Ett viktig element er sekspartsforhandlingene mellom Kina, Sør-Korea, Nord-Korea, USA, Russland og Japan som følge av Nord-Koreas atom- og rakettprogram.

 

 

ifs_11_asia1ifs_745_ianbowerssørkoreajap/ifs/Forskning/Asiatiske-sikkerhetsstudier/ian-bowers-sør-korea-japan-relasjonerSør-Korea–Japan relasjonerifs_11_asia1http://forsvaret.no/ifs/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=2218
ifs_11_asia1ifs_755_sairabasitpakistanut/ifs/Forskning/Asiatiske-sikkerhetsstudier/saira-basit-pakistan-utenriksrelasjoner1Saira Basit: Staters håndtering av transnasjonale militante grupperifs_11_asia1http://forsvaret.no/ifs/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=2219
ifs_11_asia1ifs_766_tunsjousakinainterna/ifs/Forskning/Asiatiske-sikkerhetsstudier/tunsjo-usa-kina-internasjonalt-systemØystein Tunsjø: Fremveksten av et nytt bipolart systemProsjektet er ferdigstilt.ifs_11_asia1http://forsvaret.no/ifs/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=2225

--------------------------------

Militær utvikling i Asia

​I studiene av strategisk kultur og militærstrategisk tenkning, doktrineutvikling og militære transformasjonsprosesser legger vi særlig vekt på Kina og India. 

 

 

ifs_11_asia1ifs_749_bekkevoldbowersbasit/ifs/Forskning/Asiatiske-sikkerhetsstudier/bekkevold-bowers-basit-strategi-indiaBekkevold og Basit: Strategisk tenkning i Indiaifs_11_asia1http://forsvaret.no/ifs/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=2220
ifs_11_asia1ifs_813_larstoreflatenkinain/ifs/Forskning/Asiatiske-sikkerhetsstudier/lars-tore-flaten-kina-india-strategiLars Tore Flåten: Kina i indisk strategisk tenkningProsjektet studerer indisk sikkerhetspolitikk i lys av geopolitiske forandringer i Sør-Asia, med særlig vekt på Kinas fremvekst. ifs_11_asia1http://forsvaret.no/ifs/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=2221


 

 

--------------------------------

Asiatisk sjømakt

I et nytt multipolart maktmønster synes sjømakt å gjenoppstå som viktig i den geopolitiske rivaliseringen, spesielt i forholdet mellom eksisterende eller potensielle maritime stormakter som USA, Russland, Kina og India.  

 

 

ifs_11_asia1ifs_776_bekkevoldinternation/ifs/Forskning/Asiatiske-sikkerhetsstudier/bekkevold-international-order-seaJo Inge Bekkevold: International order at seaifs_11_asia1http://forsvaret.no/ifs/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=2222
ifs_11_asia1ifs_772_bowersmoderniseringa/ifs/Forskning/Asiatiske-sikkerhetsstudier/bowers-modernisering-asia-implikasjonerIan Bowers: Maritim modernisering i Asia: Mål og implikasjonerifs_11_asia1http://forsvaret.no/ifs/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=2223
ifs_11_asia1ifs_774_bowerseuropaasiamari/ifs/Forskning/Asiatiske-sikkerhetsstudier/bowers-europa-asia-maritimEuropas rolle i Asia – Ian Bowersifs_11_asia1http://forsvaret.no/ifs/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=2224


 Ansatte ved Senter for asiatisk sikkerhet

 

 

Basit, SairaBasit, Sairahttp://forsvaret.no/ifs/basit_saira
Bekkevold, Jo IngeBekkevold, Jo Ingehttp://forsvaret.no/ifs/bekkevold_jo-inge
Bowers, IanBowers, Ianhttp://forsvaret.no/ifs/ansatte-ved-ifs/bowers-ian-no
Flåten, Lars ToreFlåten, Lars Torehttp://forsvaret.no/ifs/flaten_lars_tore_no
Grønning, BjørnGrønning, Bjørnhttp://forsvaret.no/ifs/ansatte-ved-ifs/gronning-bjorn_no
Tunsjø, ØysteinTunsjø, Øysteinhttp://forsvaret.no/ifs/tunsjo_oystein

Publisert 1. oktober 2014 15:08.. Sist oppdatert 28. mai 2019 09:52.