IFS_forside_AsiastudierIFS_forside_Asiastudierhttp://forsvaret.no/media/PubImages/forskning_asia_stud_Shanghai-Center-Tower-Chinas-Next-Tallest-Building.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2055

Asia-programmet

Kinas og Indias vekst fører til en maktforskyvning mot Asia.

Det økonomiske og militære tyngdepunktet i verden flyttes mot Asia. Kina trer frem som en ny supermakt som utfordrer USA regionalt og globalt. Asia-programmet analyserer den tiltagende supermaktrivaliseringen mellom USA og Kina, undersøker hvordan Kinas vekst og USA-Kina forholdet påvirker Asia, og vurderer mulige konsekvenser for Norge og Europa. Samtidig er Russland-Kina forholdet og Kinas voksende interesse i Arktis et eget prioritert forskningsområde som har stor betydning for norske interesser og Norge som Russlands nabo. Økt forståelse av Europas rolle i en Asia-sentrert verden er viktig for norsk utenriks, forsvars- og sikkerhetspolitikk.

I selve regionen er forholdet mellom Kina og India sentralt for den videre utviklingen i Asia. I studiene av disse to landende legger vi særlig vekt på strategi og militære transformasjonsprosesser. Programmet analyserer hvordan USAs alliansepartnere i regionen tilpasser seg Kinas voksende makt. Regionale konfliktspørsmål knyttet til Nord-Koreas atom- og rakettprogram, Kashmir-spørsmålet, transnasjonale militante grupper, Taiwan og det maritime Øst Asia står i fokus for forskningen. I tillegg følger vi utviklingen av «the Indo-Pacific» som nytt strategisk konsept og hvordan dette påvirker stormaktrivaliseringen i Asia. 

Asia programmet vil videreutvikle sitt nettverk av institusjoner og forskere i Asia, Europa og USA, samt bidra til debatt og kunnskap om maktforskyvning, geopolitiske utviklingstrekk, militære, strategiske og politiske endringer i Asia. Programmet vil være en ressurs for beslutningstakere i norsk forvaltning og statsapparat, samt norsk næringsliv og offentlighet.

--------------------------------

Asia-programmet bygger på mer enn ti års forskning ved IFS og kan vise til en omfattende internasjonal publisering på våre forskningsfelt.

 Publikasjoner fra Asia-programmet

 

 

ifs_11_asia1Maktforskyvning, geopolitikk og USA-Kina relasjoner <h2 class="forsvaretElement-H2" style="box-sizing:content-box;font-weight:300;font-family:proximanovabold, proximanova, arial, helvetica, sans-serif;word-break:break-word;background-color:#ffffff;">BØKER<br style="box-sizing:content-box;"></h2><ul style="box-sizing:content-box;margin:0px 0px 1.875em;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;padding-left:0px;list-style:none;color:#333333;font-size:16px;background-color:#ffffff;"><li style="box-sizing:content-box;padding-left:70px;line-height:2.5;">Øystein Tunsjø, 2018. <em style="box-sizing:content-box;">The Return of Bipolarity in World Politics: China, the United States and Geostructural Realism</em>. Columbia University Press.<br style="box-sizing:content-box;"></li><li style="box-sizing:content-box;padding-left:70px;line-height:2.5;">Øystein Tunsjø og Robert S. Ross, red. 2017. <em style="box-sizing:content-box;">Strategic Adjustment and the Rise of China: Power and Politics in East Asia.</em> Cornell University Press.<br style="box-sizing:content-box;"></li><li style="box-sizing:content-box;padding-left:70px;line-height:2.5;">Øystein Tunsjø (2008) <em style="box-sizing:content-box;">US Taiwan Policy: Constructing the Triangle. </em>Routledge.<br style="box-sizing:content-box;"></li></ul><h2 class="forsvaretElement-H2" style="box-sizing:content-box;font-weight:300;font-family:proximanovabold, proximanova, arial, helvetica, sans-serif;word-break:break-word;background-color:#ffffff;">ARTIKLER, BOKKAPITLER OG ANNET<br style="box-sizing:content-box;"></h2><ul style="box-sizing:content-box;margin:0px 0px 1.875em;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;padding-left:0px;list-style:none;color:#333333;font-size:16px;background-color:#ffffff;"><li style="box-sizing:content-box;padding-left:70px;line-height:2.5;">Øystein Tunsjø, 2018. <em style="box-sizing:content-box;">Another Long Peace?</em><em style="box-sizing:content-box;"> </em>The National Interest (158): 34–43.<br style="box-sizing:content-box;"></li><li style="box-sizing:content-box;padding-left:70px;line-height:2.5;">Øystein Tunsjø, 2011. <em style="box-sizing:content-box;">Geopolitical shifts, great power relations and Norway's foreign policy</em>. Cooperation and Conflict 46 (1): 60–77.<br></li></ul>ifs_11_asia1
ifs_11_asia1Kina-Russland<h2 class="forsvaretElement-H2" style="box-sizing:content-box;font-weight:300;font-family:proximanovabold, proximanova, arial, helvetica, sans-serif;word-break:break-word;background-color:#ffffff;"><span lang="EN-GB" style="box-sizing:content-box;">BØKER</span></h2><ul style="box-sizing:content-box;margin:0px 0px 1.875em;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;padding-left:0px;list-style:none;color:#333333;font-size:16px;background-color:#ffffff;"><li style="box-sizing:content-box;padding-left:70px;line-height:2.5;">Jo Inge Bekkevold og Bobo Lo, red. 2019. <em style="box-sizing:content-box;">Sino-Russian Relations in the 21st Century.</em> Palgrave Macmillan.<br style="box-sizing:content-box;"></li></ul><h2 class="forsvaretElement-H2" style="box-sizing:content-box;font-weight:300;font-family:proximanovabold, proximanova, arial, helvetica, sans-serif;word-break:break-word;background-color:#ffffff;"><span lang="EN-US" style="box-sizing:content-box;">ARTIKLER, BOKKAPITLER OG ANNET</span></h2><ul style="box-sizing:content-box;margin:0px 0px 1.875em;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;padding-left:0px;list-style:none;color:#333333;font-size:16px;background-color:#ffffff;"><li style="box-sizing:content-box;padding-left:70px;line-height:2.5;">Tom Røseth, 2019. <em style="box-sizing:content-box;">Moscow's Response to a Rising China</em>, Problems of Post-Communism, 66:4, 268-286.</li><li style="box-sizing:content-box;padding-left:70px;line-height:2.5;">Jo Inge Bekkevold, 2019. "China, Russia and the Great Power Contest in the Middle East", in Jo Inge Bekkevold and Bobo Lo, red. (2019): <em style="box-sizing:content-box;">Sino-Russian relations in the 21</em><em style="box-sizing:content-box;"><span style="box-sizing:content-box;font-size:12px;line-height:0;vertical-align:baseline;top:-0.5em;">st</span></em><em style="box-sizing:content-box;"> Century</em>, Palgrave Macmillan, London, pp. 141-166.</li><li style="box-sizing:content-box;padding-left:70px;line-height:2.5;">Christopher Weidacher Hsiung 2018. <em style="box-sizing:content-box;">Too big to fail: China's Russia policy in the post-Cold War period</em>. PhD thesis, Universitetet i Oslo.</li><li style="box-sizing:content-box;padding-left:70px;line-height:2.5;">Tom Røseth 2017. <em style="box-sizing:content-box;">Russia's energy relations with China: passing the strategic threshold?</em>, Eurasian Geography and Economics, 58:1, 23-55.<br></li></ul>ifs_11_asia1
ifs_11_asia1Militær utvikling og sjømakt i Asia<h2 class="forsvaretElement-H2">​Bøker</h2><ul><li>Ian Bowers og Collin Koh, red. 2019. <em>Grey and White Hulls: </em><em>An International Analysis of the Navy-Coastguard Nexus</em>, Palgrave Macmillan.</li><li>Ian Bowers, 2019. <em>The Modernisation of the Republic of Korea Navy: Seapower, Strategy and Politics.</em> Palgrave Macmillan.</li><li>Henrik Stålhane Hiim, 2018. <em>China and International Nuclear Weapons Proliferation </em><em style="font-size:1rem;">Strategic Assistance</em>, Routledge.</li><li>Jo Inge Bekkevold og Geoffrey Till, red. 2016, <em>International Order at Sea. </em><em>How it is challenged. How it is maintained.</em> Palgrave Macmillan.</li><li>Jo Inge Bekkevold, Ian Bowers og Michael R aska, red. 2015. <em>Security, Strategy and Military Change in the 21st Century: Cross-Regional Perspectives</em><em>.</em><em> </em>CASS Military Studies Series, Routledge: London.</li><li>Peter Dutton, Robert S. Ross og Øystein Tunsjø, red. 2012. <em>Twenty-First Century Seapower: Cooperation and Conflict at Sea.</em> Routledge.</li><ul><li>Chinese translation: <em>21 Shiji Haiyang Daguo: Haishang Hezuo yu Zhongtu Guanli</em>, by Shehui Kexue Wenxian Zhubanshe, Beijing, 2014</li></ul></ul><h2 class="forsvaretElement-H2">Artikler, bokkapitler og annet<br></h2><ul><li>Jo Inge Bekkevold, 2019. <em>Coast Guard Cooperation in the South China Sea: A Confidence-Building Measure?,</em> Asia-Pacific Journal of Ocean Law and Policy, 4: 28-52.</li><li>Ian Bowers, 2018. T<em>he use and utility of hybrid warfare on the Korean Peninsula</em>. The Pacific Review 31:6, pages 762-786.</li><li>Ian Bowers, 2018. <em>Small State Deterrence in the Contemporary World</em>, IFS Insights 9/2018.</li><li>Bowers. 2018. <em>Escalation at Sea: Stability and Instability in Maritime East Asia</em>. Naval War College Review 71 (4).</li><li>Basit, Saira. 2018. <em>India-Myanmar relations and the management of transnational militant threats</em>. Journal of Strategic Security (JSS) 11 (2): 73–92.</li><li>Saira Basit, 2018. Explaining the impact of militancy on Iran–Pakistan relations, Small Wars & Insurgencies, 29:5-6, 1040-1064</li><li>Ian Bowers og Collin Koh, red. 2017.<em> Navies, Coast Guards, the Maritime Community and International Stability</em>, RSIS–IFS Policy Brief, S. Rajaratnam School of International Studies, Singapore, March.</li><li>Ian Bowers, 2017. <em>Power Asymmetry and the Role of Deterrence in the South China Sea</em>. Korean Journal of Defense Analysis 29 (4): 551–573.</li><li>Ian Bowers og Jo Inge Bekkevold, 2017. <em>A Nuclear North Korea and Strategic Stability in East Asia</em>. IFS Insight (4).</li><li>Jo Inge Bekkevold og Ian Bowers, 2016. "A Question of Balance: Warfighting and Naval Operations Other than War". In <em>International Order at Sea. How it is challenged. How it is maintained</em>, edited by Geoffrey Till and Jo Inge Bekkevold, 241–259. Palgrave Macmillan.</li><li>Øystein Tunsjø, 2016. "Global Power Shifts, Geography, and Maritime East Asia", i <em>International Order at Sea. How it is challenged. How it is maintained</em>, edited by Geoffrey Till and Jo Inge Bekkevold, 41–63. Palgrave Macmillan.</li><li>Ian Bowers, 2014. "Korean Approaches to Peace Support and Stability Operations". In <em>Asia-Pacific Nations in International Peace Support and Stability Missions</em>, edited by Chiyuki Aoi and Yee-Kuang Heng, 87–112. Palgrave Macmillan</li><li>Ian Bowers, 2014. "The Republic of Korea Navy - A 'Big' Small Navy". In <em>Small Navies Strategy and Policy for Small Navies in War and Peace</em>, Michael Mulqueen, Deborah Saunders and Ian Speller, red. 95–107. Ashgate.</li><li>Gaurav Kampani, 2014. <em>New Delhi's Long Nuclear Journey: How Secrecy and Institutional Roadblocks Delayed India's Weaponization</em>, International Security, 38:4, 79-114.</li><li>Gaurav Kampani, 2014. China–India nuclear rivalry in the "second nuclear age", IFS Insights nr. 3, November 32 pages.</li><li>Ian Bowers, 2014. <em>The Republic of Korea and Its Navy: Perceptions of Security and the Utility of Seapower</em>, Journal of Strategic Studies, 37:3, 442-464</li><li>Basit og Tunsjø, 2012. <em>Emerging naval powers in Asia. China's and India's quest for sea power</em>. Oslo Files on Defence and Security, nr. 2. Oslo: Institutt for forsvarsstudier.</li><li>Øystein Tunsjø og Bjørn Terjesen, 2012. <em>The rise of naval powers in Asia and Europe's decline</em>. Oslo Files on Defence and Security, nr. 06. Institutt for forsvarsstudier.</li><li>Jo Inge Bekkevold og Robert S. Ross, red. 2012. <em>Anti-Piracy and Humanitarian Operations</em>, International Order at Sea. Oslo: Norwegian Institute for Defence Studies, 79 pages.</li><li>Henrik Stålhane Hiim, 2011.<strong> </strong><em>China's nuclear force structure</em>,<strong> </strong>IFS Insights no. 2, August, 15 pages.</li><li>Saira Basit, 2010. <em>India: på vei mot en havgående marine, verdig en stormakt?</em> Norsk militært tidsskrift, 180 (1-2)</li></ul>ifs_11_asia1
ifs_11_asia1Energisikkerhet og ressurser<h2 class="forsvaretElement-H2">​Bøker</h2><ul><li>Øystein Tunsjø, 2013. <em>Security and Profit in China's Energy Policy: Hedging Against Risk</em>, Columbia University Press. </li></ul><h2 class="forsvaretElement-H2">Artikler, bokkapitler og annet</h2><ul><li>Jo Inge Bekkevold og Øystein Tunsjø, 2018. "Sustaining Growth: Energy and Natural Resources", in Wu Weiping and Mark Frazier, red. <em>Handbook on Contemporary China</em>, SAGE. </li><li>Øystein Tunsjø, 2014. "China, Central Asia and Energy", i <em>China and International Security History, Strategy, and 21st Century Policy</em>, Donovan Chau and Thomas Kane, red. 37–54. Praeger.</li><li>Øystein Tunsjø, 2014. "China's Energy Security", i <em>The Political Economy of Renewable Energy and Energy Security: Common Challenges and National Responses in Japan, China and Northern Europe</em>, Espen Moe og Paul Midford, red. 97–115. Palgrave Macmillan.</li><li>Øystein Tunsjø, 2010. <em>Hedging against energy dependency: New Perspectives on China's energy security</em>. International Relations 24 (1): 25–45.</li><li>Øystein Tunsjø, 2009. <em>Hvordan "hedge" i internasjonal politikk</em>. Internasjonal Politikk - Skandinavisk tidsskrift for internasjonale studier 67 (2): 259–271.</li><li>Saira Basit, 2009. <em>Gassrørledningen Iran-Pakistan-India</em>. Babylon - Nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier 9 (1): 78–91.</li><li>Saira Basit, 2008. <em>The Iran-Pakistan-India pipeline project. Fuelling cooperation?</em> Oslo Files on Defence and Security, nr. 4. Oslo: Institutt for forsvarsstudier.</li></ul>ifs_11_asia1
ifs_11_asia1Kina<h2 class="forsvaretElement-H2">Bøker</h2><ul><li>Robert S. Ross og Jo Inge Bekkevold, red. 2016. <em>China in the Era of Xi Jinping: Domestic and Foreign Policy Challenges</em>, Georgetown University Press.</li><li>Jo Inge Bekkevold og Henning Kristoffersen, 2012. <em>Kinas økonomi</em>, Gyldendal Akademisk.</li></ul><h2 class="forsvaretElement-H2">Artikler, bokkapitler og annet</h2><ul><li>Jo Inge Bekkevold, 2018. <em>Xi Jinping og Kinas utenrikspolitiske ambisjoner</em>, Internasjonal Politikk, Årgang 76, Nummer 3, side 259-268.</li><li>Jo Inge Bekkevold, 2018. <em>China's Grand Strategy in a New Era</em>, 12 February 2018, <em>IAPS Dialogue</em>, The online magazine of the Institute of Asia & Pacific Studies, University of Nottingham.</li><li>Siv H. Oftedal, 2017. <em>China's Collective Leadership at a crossroads?</em>, IFS Insights 1/2017.</li><li>Jo Inge Bekkevold, 2016. <em>Xi vs. Deng: Stronger China, Harder Choices</em>, <em>China Policy Institute: Analysis</em>, University of Nottingham, November 3, 2016.</li><li>Jo Inge Bekkevold, 2016. <em>The reconfiguration of China's geostrategic outlook</em>, ThinkChina.dk Policy Brief, No. 5, 19 September 2016, University of Copenhagen.</li><li>Stig Stenslie and Chen Gang, 2016. "Xi Jinping's Grand Strategy: From Vision to Implementation", i Robert S. Ross og Jo Inge Bekkevold, red. <em>China in the Era of Xi Jinping: Domestic and Foreign Policy Challenges</em>, Georgetown University Press.</li><li>Jo Inge Bekkevold and Stig Stenslie, 2015. <em>Xi Jinpings makt og avmakt</em>, Internasjonal Politikk, Norge: Norsk Utenrikspolitisk Institutt, 02/2015.</li><li>Stig Stenslie, 2014. <em>Questioning the Reality of China's Grand Strategy</em>. China: An International Journal, vol. 12 no. 2, p. 161-178.</li><li>Jo Inge Bekkevold, 2014. <em>China's rise and international politics</em>, Atlantisch perspectief, Stichting Atlantische Commissie, s.4-7.</li></ul>ifs_11_asia1
ifs_11_asia1India og Sør-Asia<h2 class="forsvaretElement-H2">Bøker</h2><ul><li>Lars Tore Flåten, 2016. <em>Hindu Nationalism, History and Identity in India: Narrating a Hindu Past under the BJP.</em> Routledge.</li><li>Lars Tore Flåten, Arild Engelsen Ruud og Geir Heierstad, 2014. <em>Indiske utfordringer</em>. Oslo, Cappelen Damm.</li><li>Saira Basit, Bajpai og Venkatshamy, red. 2014. <em>India's Grand Strategy: History, Theory, Cases.</em> Routledge.</li><li>Johan Løøv, 2014. <em>A game of chess and a battle of wits. The making of India's Forward Policy 1961–1962</em>. Bloomsbury India.</li></ul><h2 class="forsvaretElement-H2">Artikler, bokkapitler og annet</h2><ul><li>Saira Basit, Stina Torjesen & S. Neil Macfarlane, 2019. <em>China in Pakistan and the wider region: A cautious but effective leader? </em>Contemporary South Asia, 27:1, 15-26</li><li>Lars Tore Flåten, 2019. <em>India elects: what are the implications for the country's foreign and security policy?</em> IFS Insight, nr. 4. Institutt for forsvarsstudier. </li><li>Lars Tore Flåten, 2019. "The Inclusion-Moderation Thesis: India's BJP". <em>Oxford Research Encyclopedias of Politics and Religion</em>. Oxford University Press.</li><li>Saira Basit, 2018. <em>India-Myanmar relations and the management of transnational militant threats</em>. Journal of Strategic Security (JSS) 11 (2): 73–92.</li><li>Jo Inge Bekkevold og Sunniva Engh. 2017. "Silk Road Diplomacy: China's Strategic Interests in South Asia", i Sten Rynning, red. <em>South Asia and the Great Powers: International Relations and Regional Security</em>, I.B. Tauris.</li><li>Aditi Malhotra, 2017. <em>India as an arms exporter: Changing Trends</em>, IFS Insights 2/2017.</li><li>Sunniva Engh, 2016. <em>India's Myanmar policy and the Sino-Indian great game</em>, Asian Affairs, 47:1, 32-58.</li><li>Johan Skog Jensen (Løøv), 2012. <em>A Game of Chess and a Battle of Wits India's Forward Policy Decision in Late 1961</em>, Journal of Defence Studies, IDSA, New Delhi, October, Volume 6, Issue 4. pp. 55–70.</li><li>Lars Tore Flåten, 2012. <em>Hindu Nationalist Conceptions of History: Constructing a Hindu-Muslim Dichotomy</em>. South Asia: Journal of South Asia Studies, vol 35, issue 3. </li></ul>ifs_11_asia1
ifs_11_asia1Japan<ul><li>Bjørn Grønning, 2019. "Japan and the Sino-Russian "strategic partnership" i <em>Sino-Russian Relations and International Affairs in the 21st Century, </em>Jo Inge Bekkevold and Bobo Lo, red. Palgrave MacMillan. </li><li>Bjørn Grønning, 2018. "Japan's Vietnam Security Partnership" in Wilhelm Vosse and Paul Midford, red.,<em> Japan's New Security Partnerships: Beyond the security alliance</em>. Manchester University Press. </li><li>Bjørn Grønning, 2018. <em>Japan's security cooperation with the Philippines and Vietnam</em>. The Pacific Review 31 (4): 533–552.</li><li>Bjørn Grønning, 2018. <em>Operational and industrial military integration: extending the frontiers of the Japan–US alliance</em>. International Affairs 94 (4): 755–772.</li><li>Bjørn Grønning og Ian Bowers, 2017. "Protecting the Status Quo: Japan's Response to the Rise of China" i <em>China, the United States, and the East Asian Order: Managing Instability, </em>Robert S. Ross and Øystein Tunsjø, red. <em>Strategic Adjustment and the Rise of China: Power and Politics in East Asia.</em> Cornell University Press. </li><li>Bjørn Grønning. 2014. <em>Japan's shifting military priorities: counterbalancing China's rise</em>. Asian Security 10 (1): 1–21.</li></ul>ifs_11_asia1
ifs_11_asia1Asia og Arktis<h2 class="forsvaretElement-H2">Bøker</h2><ul><li>Uttam Kumar Sinha and Jo Inge Bekkevold, 2015. <em>Arctic: Commerce, Governance and Policy</em>, Routledge, London.</li></ul><h2 class="forsvaretElement-H2">Artikler, bokkapitler og annet</h2><ul><li>Christopher Weidacher Hsiung og Tom Røseth, 2019. <em>The Arctic Dimension in Sino-Russian Relations</em>, i Jo Inge Bekkevold and Bobo Lo, red. <em>Sino-Russian Relations in the 21st Century.</em> Palgrave Macmillan pp. 167-187.</li><li>Ingrid Lundestad og Øystein Tunsjø, 2015. <em>The United States and China in the Arctic</em>. Polar Record<em>,</em> <em>51</em>(4), 392-403.</li><li>Jo Inge Bekkevold, 2015. "High North: High Politics or Low Tension? Cooperation and Conflict in the Arctic", chapter 4 i Leiv Lunde, Jian Yang and Iselin Stensdal, red. <em>Asian Countries and the Arctic Future</em>, World Scientific Press, Singapore, pp. 61-82.</li><li>Tom Røseth, 2014. <em>Russia's China Policy in the Arctic</em>, Strategic Analysis, 38:6, 841-859.</li><li>Jo Inge Bekkevold og Kristine Offerdal, 2014. <em>Norway's High North Policy and New Asian Stakeholders</em>, Strategic Analysis, 38:6, 825-840.</li></ul>ifs_11_asia1
ifs_11_asia1Asia og Europa<h2 class="forsvaretElement-H2" style="box-sizing:content-box;font-weight:300;font-family:proximanovabold, proximanova, arial, helvetica, sans-serif;word-break:break-word;background-color:#ffffff;">BØKER</h2><ul style="box-sizing:content-box;margin:0px 0px 1.875em;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;padding-left:0px;list-style:none;color:#333333;font-size:16px;background-color:#ffffff;"><li style="box-sizing:content-box;padding-left:70px;line-height:2.5;">Robert S. Ross, Øystein Tunsjø og Zhang Tuosheng, red. 2010. <em style="box-sizing:content-box;">US-China-EU relations: managing the new world order.</em> Routledge.</li><li style="box-sizing:content-box;padding-left:70px;line-height:2.5;">Kinesisk oversettelse: <em style="box-sizing:content-box;">Zhong Mei Ou Guanxi: Goujian Xin de Shijie Zhixu</em> by the World Affairs Press, Beijing, 2012</li></ul><h2 class="forsvaretElement-H2" style="box-sizing:content-box;font-weight:300;font-family:proximanovabold, proximanova, arial, helvetica, sans-serif;word-break:break-word;background-color:#ffffff;">ARTIKLER, BOKKAPITLER OG ANNET</h2><ul style="box-sizing:content-box;margin:0px 0px 1.875em;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;padding-left:0px;list-style:none;color:#333333;font-size:16px;background-color:#ffffff;"><li style="box-sizing:content-box;padding-left:70px;line-height:2.5;">Jo Inge Bekkevold, 2018. <em style="box-sizing:content-box;">Asia and Europe in a New Era of Great Power Rivalry</em>. Global Asia 13 (2): 92–97.</li><li style="box-sizing:content-box;padding-left:70px;line-height:2.5;">Ian Bowers, 2018. <em style="box-sizing:content-box;">Can the Burden be Shared? Europe, the Sea and the Liberal Order in Asia</em>. Global Asia 13 (2): 102–107.</li><li style="box-sizing:content-box;padding-left:70px;line-height:2.5;">Øystein Tunsjø, 2018. <em style="box-sizing:content-box;">The East Asia-Europe Security Nexus</em>. Global Asia 13 (2): 98–102.</li><li style="box-sizing:content-box;padding-left:70px;line-height:2.5;">Øystein Tunsjø, 2015. "China's Rise: Towards a Division of Labor in Transatlantic Relations". In <em style="box-sizing:content-box;">Responding to China's Rise: US and EU Strategies</em>, Vinod Aggarwal and Sara Newland, red. 151–174. Springer.</li><li style="box-sizing:content-box;padding-left:70px;line-height:2.5;">Øystein Tunsjø, 2014. <em style="box-sizing:content-box;">The Cold War as a Guide to the Risk of War in East Asia</em>. Global Asia.</li><li style="box-sizing:content-box;padding-left:70px;line-height:2.5;">Øystein Tunsjø, 2013. <em style="box-sizing:content-box;">Europe's Favourable Isolation</em>. Survival (London. 1959) 55 (6): 91–106.<br></li></ul>ifs_11_asia1

Publisert 1. oktober 2014 15:08.. Sist oppdatert 31. oktober 2019 11:16.