Asiatisk energisikkerhet

Energispørsmål generelt og energisikkerhet spesielt er viktige komponenter i den geopolitiske utviklingen i Asia. 

India og Kina blir stadig mer avhengige av import av olje og naturgass for å oppnå økt økonomisk vekst og høyere levestandard. Landenes enorme energihunger har ført til at India og Kina har posisjonert seg i Sentral-Asia, økt sitt engasjement i Midtøsten og Afrika, samt bygget opp mariner som etter hvert vil kunne bidra til å sikre energitilførsel sjøveien.

FORSKNINGSPROSJEKTER


Kinas energisikkerhetspolitikk
Dette prosjektet analyserer Kinas energisikkerhetspolitikk i lys av "hegding/gardering" som teorirammeverk. Prosjektet vektlegger hvordan Kina har gardert seg mot forstyrelse eller brudd i landets oljetilførsel. Hovedpublikasjonen i dette prosjektet var monografien Security and Profit in China's Energy Policy: Hedging Against Risk (New York: Columbia University Press, 2013). 

Det er tre oppfølgningsprosjekter til denne studien: 

  1. Utvikling av et garderingsrammeverk som kan brukes til å analysere staters strategiske adferd:
  2. Studere sammenhengen mellom Kinas energisikkerhet, maritime økonomi og sjømaktambisjoner
  3. Kinas tilnærming til utviklingen i Arktis.

Kontaktperson: Øystein Tunsjø

Publisert 11. april 2014 15:07.. Sist oppdatert 12. oktober 2016 09:28.