Militær utvikling i Asia

​I studiene av strategisk kultur og militærstrategisk tenkning, doktrineutvikling og militære transformasjonsprosesser legges det særlig vekt på Kina og India. 

Et viktig undertema er internasjonale operasjoner. Asiatiske land er stadig mer aktive i internasjonale operasjoner, spesielt FN-operasjoner. India har lang tradisjon som viktig bidragsyter, Japan vil trolig øke sitt engasjement i årene fremover, og også Kina er i ferd med å markere seg med egne bidrag.

Forskningsprosjekter
 

Strategisk tenkning i India
Dette prosjektet er et samarbeid mellom IFS og Institute for Defence and Strategic Analysis (IDSA) i India om strategisk tenkning og storstrategi, med hovedfokus på strategisk tekning i India. Det har innenfor rammen av prosjektet blitt gjennomført en større konferanse i 2010 (utgitt som bok på Routledge med Saira Basit som medredaktør) og en rundebordskonferanse i 2011. Det ble i desember 2013 arrangert en konferanse i Oslo om militære institusjoners tilpasningsevne til nye sikkerhetsutfordringer.

Johan Skog Jensens bok om India-Kina krigen i 1962 inngår som en del av prosjektet.

Prosjektet er finansiert av Norges ambassade i New Delhi.
Kontakt: Jo Inge Bekkevold/Ian Bowers/Saira Basit​​​


Publisert 15. oktober 2014 09:36.. Sist oppdatert 10. januar 2017 15:58.