Asiatisk sjømakt

I et nytt multipolart maktmønster synes sjømakt å gjenoppstå som viktig i den geopolitiske rivaliseringen, spesielt i forholdet mellom eksisterende eller potensielle maritime stormakter som USA, Russland, Kina og India.  


FORSKNINGSPROSJEKTER

International Order at Sea 
Prosjektet er organisert i form av en seminarrekke koordinert av IFS i samarbeid med Center for Naval Analysis (CNA) i USA, Institute for Defence Studies and Analyses (IDSA) i India og de to kinesiske institusjonene China Institute for Marine Affairs (CIMA) og China Foundation for International and Strategic Studies (CFISS). Seminarserien analyserer utviklingen av sjømakt, inkludert anti-pirat virksomhet, humanitære operasjoner, havretten, maritime strategier og mulige implikasjoner av de kinesiske og indiske mariners økte kapabiliteter.
Kontaktperson: Jo Inge Bekkevold

Ikke-tradisjonelle marineoperasjoner i Øst-Asia
Dette prosjektet analyserer hvordan marinene til Japan, Kina, Sør-Korea og Singapore definerer, forbereder og tilnærmer seg ikke-tradisjonelle oppdrag. Prosjektet ser også på hvordan mariner bygger multi-funksjonelle kapasiteter for å forstå hvordan de nevnte marinene kan kombinere sine våpenplattformer til både tradisjonelle og ikke-tradisjonelle oppdrag. Relatert til dette er også et mindre prosjekt som analyserer marinens rolle i FNs fredsbevarende operasjoner.
Kontaktperson: Ian Bowers

Kinas sjømaktambisjoner: Betydningen av en statlig tankflåte
Dette prosjektet analyserer tre dimensjoner av Kinas sjømaktsambisjoner: 1) den maritime økonomien; 2) utviklingen av en havgående marine; og 3) energisikkerhet. Jeg argumenterer for at oppbygningen av en statlig tankflåte er knyttet til disse tre grunnleggende drivkreftene bak Kinas sjømaktambisjoner.
Kontaktpersoner: Øystein Tunsjø 

Maritim modernisering i Asia: Mål og implikasjoner
Dette prosjektet ser på hvorfor stater i Asia velger å modernisere sine maritime styrker. Fokus er å belyse andre faktorer enn Kinas vekst, ettersom det er en rekke andre forklaringsfaktorer som spiller inn på maritim opprusting i området. To studier er relatert til prosjektet, en med fokus på maritime- og elveoperasjoner under UN PKO, den andre ser på utfordringen i Asia med å balansere maritime operasjoner mellom ukonvensjonelle konflikter versus klassiske krigsroller.
Kontaktperson: Ian Bowers

Europas rolle i Asia
Dette prosjektet ser på hvilken rolle, hvis noen, Europas stater kan ta for å sikre maritim stabilitet i Øst Asia. Europas maritime kapabiliteter, politiske rolle o0g forsvarsindustri vil vektlegges om nøkkelelementer i å ha en mulig rolle for Europa i Asia.
Kontaktperson: Ian Bowers

Publisert 28. juli 2014 10:11.. Sist oppdatert 12. oktober 2016 09:27.