Europas rolle i Asia – Ian Bowers

Dette prosjektet ser på hvilken rolle, hvis noen, Europas stater kan ta for å sikre maritim stabilitet i Øst Asia. Europas maritime kapabiliteter, politiske rolle o0g forsvarsindustri vil vektlegges om nøkkelelementer i å ha en mulig rolle for Europa i Asia.

Et utvalg av Ian Bowers tidligere publikasjoner (se ansattsiden for full oversikt)

  • 2017. Navies, Coast Guards, the Maritime Community and International Stability - Policy Brief. Rapport, RSIS.
  • 2016. "A Question of Balance: Warfighting and Naval Operations Other than War". I International Order at Sea. How it is challenged. How it is maintained, redigert av Geoffrey Till og Jo Inge Bekkevold, 241–259. Palgrave Macmillan.
  • 2015. Security, Strategy and Military change in the 21st Century: Cross-Regional Perspectives.Routledge.
Publisert 6. desember 2017 14:21.. Sist oppdatert 6. august 2018 11:05.