Ikke-tradisjonelle marineoperasjoner i Øst-Asia

Prosjektet er ferdigstilt.

Prosjektet analyserte hvordan marinene til Japan, Kina, Sør-Korea og Singapore definerer, forbereder og tilnærmer seg ikke-tradisjonelle oppdrag. Prosjektet så også på hvordan mariner bygger multi-funksjonelle kapasiteter for å forstå hvordan de nevnte marinene kan kombinere sine våpenplattformer til både tradisjonelle og ikke-tradisjonelle oppdrag. Relatert til dette var også et mindre prosjekt som analyserer marinens rolle i FNs fredsbevarende operasjoner.

Et utvalg av Ian Bowers tidligere publikasjoner (se ansattsiden for full oversikt)

  • 2017. Navies, Coast Guards, the Maritime Community and International Stability - Policy Brief. Rapport, RSIS.
  • 2016. "A Question of Balance: Warfighting and Naval Operations Other than War". I International Order at Sea. How it is challenged. How it is maintained, redigert av Geoffrey Till og Jo Inge Bekkevold, 241–259. Palgrave Macmillan.
  • 2015. Security, Strategy and Military change in the 21st Century: Cross-Regional Perspectives.Routledge.
Publisert 5. desember 2017 12:09.. Sist oppdatert 19. januar 2018 14:55.