Maritim modernisering i Asia: Mål og implikasjoner – Ian Bowers

Dette prosjektet ser på hvorfor stater i Asia velger å modernisere sine maritime styrker. Fokus er å belyse andre faktorer enn Kinas vekst, ettersom det er en rekke andre forklaringsfaktorer som spiller inn på maritim opprusting i området. To studier er relatert til prosjektet, en med fokus på maritime- og elveoperasjoner under UN PKO, den andre ser på utfordringen i Asia med å balansere maritime operasjoner mellom ukonvensjonelle konflikter versus klassiske krigsroller.

Et utvalg av Ian Bowers tidligere publikasjoner (se ansattsiden for full oversikt)

  • 2017. Navies, Coast Guards, the Maritime Community and International Stability - Policy Brief. Rapport, RSIS.
  • 2016. "A Question of Balance: Warfighting and Naval Operations Other than War". I International Order at Sea. How it is challenged. How it is maintained, redigert av Geoffrey Till og Jo Inge Bekkevold, 241–259. Palgrave Macmillan.
  • 2015. Security, Strategy and Military change in the 21st Century: Cross-Regional Perspectives.Routledge.
Publisert 6. desember 2017 14:10.. Sist oppdatert 22. januar 2018 11:59.