Fremveksten av et nytt bipolart system

Dette forskningsprosjektet viser at et nytt bipolart internasjonalt system er i ferd med å vokse frem. En slik utvikling går i mot den allmenne oppfatningen blant forskere som hevder at det internasjonale systemet fortsatt er unipolart eller på vei mot multipolaritet eller ikke-polaritet. Prosjektet analyserer relasjonen mellom de to polene USA og Kina og viser at endringer i maktbalansen har viktige implikasjoner for staters adferd, stabilitet og potensialet for konflikt. Prosjektet vil resultere i en monografi og en publiseringskontrakt er undertegnet med Columbia University Press. 

Et utvalg av Øystein Tunsjøs tidligere publikasjoner (se ansattsiden for full oversikt)

  • 2017. Strategic Adjustment and the Rise of China: Power and Politics in East Asia. Cornell University Press.
  • 2017. "U.S.-China Relations: From Unipolar Hedging Towards Bipolar Balancing". I Strategic Adjustment and the Rise of China: Power and Politics in East Asia, redigert av Øystein Tunsjø og Robert S. Ross, 41–68. Cornell University Press.
  • 2013. Security and Profit in China's Energy Policy: Hedging Against Risk. Columbia University Press.
Publisert 4. desember 2017 15:11.. Sist oppdatert 22. januar 2018 11:51.