Fremveksten av et nytt bipolart system

Dette forskningsprosjektet viser at et nytt bipolart internasjonalt system er i ferd med å vokse frem. En slik utvikling går i mot den allmenne oppfatningen blant forskere som hevder at det internasjonale systemet fortsatt er unipolart eller på vei mot multipolaritet eller ikke-polaritet. 

Prosjektet fokuserer på relasjonen mellom de to polene USA og Kina og viser at endringer i maktbalansen har viktige implikasjoner for staters adferd, stabilitet og potensialet for konflikt. Prosjektet vil også analysere hvordan Europa og transatlantiske relasjoner påvirkes av et nytt bipolart internasjonalt system.

Et utvalg av Øystein Tunsjøs tidligere publikasjoner (se ansattsiden for full oversikt)

  • 2018. The Return of Bipolarity in World Politics: China, the United States and Geostructural Realism. Columbia University Press
  • 2017. Strategic Adjustment and the Rise of China: Power and Politics in East Asia. Redigert av Øystein Tunsjø og Robert S. Ross Cornell University Press.
  • 2017. "U.S.-China Relations: From Unipolar Hedging Towards Bipolar Balancing". I Strategic Adjustment and the Rise of China: Power and Politics in East Asia, 41–68. Cornell University Press.
  • 2013. "Europe's Favourable Isolation." Survival (London. 1959) 55 (6): 91–106.
  • 2011. "Geopolitical shifts, great power relations and Norway's foreign policy." Cooperation and Conflict 46 (1): 60–77
  • 2010. US-China-EU relations: managing the new world order. Redigert av Robert S. Ross, Øystein Tunsjø og Zhang Tuosheng. Routledge.

Publisert 4. desember 2017 15:11.. Sist oppdatert 7. august 2018 11:17.