Forsvarsomstilling

En viktig målsetning med programmet er å bidra inn i debatten om utviklingen av forsvarssektoren, samtidig som vi ser utviklingen i et bredere forskningsperspektiv.
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Omstilling er et kontinuerlig trekk ved ulike sektorer, som til enhver tid må tilpasse seg skiftende prioriteringer og omgivelser. Forsvarssektoren i Norge og andre NATO-land har vært og er fortsatt gjenstand for omfattende omstilling.

Instituttets program for omstillingsforskning tar tak i spørsmål som: 

  • Hva har omstillingene gått ut på, og hva har drevet dem frem? 
  • I hvilken grad er målsettingene nådd? 
  • Hva kan Forsvaret og andre sektorer lære fra slike prosesser? 
  • Hva kan Forsvaret lære av omstillingsprosjekter i andre land?

Forskningen baseres på samtidshistoriske og statsvitenskapelige tilnærminger og sammenligninger omstilling på tvers av sektorer og land.

På disse sidene vil du også finne lenker til sentrale ressurser knyttet til omstilling.

Leder for programmet: Per Martin Norheim-Martinsen
Nettansvarlig og programkoordinator: Gjermund Forfang Rongved

 Prosjekter

 

 

ifs_36_omstillingifs_787_haakenstadomstilling/ifs/Forskning/Sivil-militaere-relasjoner/forsvarsomstilling-prosjekter/haakenstad-omstilling-forsvaret-politietMagnus Håkenstad: Omstilling i Forsvaret og Politietifs_36_omstillinghttp://forsvaret.no/ifs/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=1644
ifs_36_omstillingifs_788_mobechhanssenforsvar/ifs/Forskning/Sivil-militaere-relasjoner/forsvarsomstilling-prosjekter/mobech-hanssen-forsvarssektoren-digitaliseringBjørn Mobech-Hanssen: Digitalisering i forsvarssektorenifs_36_omstillinghttp://forsvaret.no/ifs/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=1645
ifs_36_omstillingifs_789_norheimmartinsenomst/ifs/Forskning/Sivil-militaere-relasjoner/norheim-martinsen-omstilling-forsvarssektorenPer Martin Norheim-Martinsen: Omstilling i forsvarssektorenifs_36_omstillinghttp://forsvaret.no/ifs/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=1646
ifs_36_omstillingifs_797_rongvedforsvarsomsti/ifs/Forskning/Sivil-militaere-relasjoner/forsvarsomstilling-prosjekter/rongved-forsvarsomstilling-okonomisk-politikkGjermund Forfang Rongved: Forsvarsomstillinger og den økonomiske politikkenForsvaret har gjennomgått en rekke omstillinger i løpet av 1900-tallet. Dette prosjektet vil analysere hvordan omstilling i den norske forsvarssektoren har blitt formet av og gjort i samspill med det økonomisk-politiske styringsregimet.ifs_36_omstillinghttp://forsvaret.no/ifs/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=1647

 Ressursbank for forsvarsomstilling

 

 

Norsk forsvarsomstilling<img alt="" src="/media/PubImages/Kristian%20Kapelrud_MG_0570.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Norsk forsvarsomstillingLenker til de mest sentrale dokumentene for omstillingen av Forsvaret fra 1990 og frem til i dag.http://forsvaret.no/ifs/forsvarsomstilling_norge
Økonomi og budsjett<img alt="" src="/media/PubImages/arkiv_FMS2006_3374_document.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Økonomi og budsjettStatistikk som blant annet viser budsjettutviklingen i Forsvaret.http://forsvaret.no/ifs/statistikk_okonomi-og-budsjett
Aktivitet<img alt="" src="/media/PubImages/Omdømme%20og%20aktivitet_ingress.jpg" style="BORDER:0px solid;" />AktivitetStatistikk som blant annet viser utviklingen i antall seilingsdøgn og flytimer.http://forsvaret.no/ifs/statistikk_omdomme-og-aktivitet
Omstilling i andre sektorer<img alt="" src="/media/PubImages/Parade-6.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Omstilling i andre sektorerLenker til rapporter og meldinger om omstilling i helse- og justissektoren.http://forsvaret.no/ifs/Forskning/Sivil-militaere-relasjoner/omstilling-i-andre-sektorer
Omstilling i andre land<img alt="" src="/media/PubImages/tmbn_jens-5064.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Omstilling i andre landLenker til sentrale omstillingsdokumenter i land som Storbritannia, Danmark og Tyskland.http://forsvaret.no/ifs/Forskning/Sivil-militaere-relasjoner/andre-land

Publisert 9. januar 2015 11:24.. Sist oppdatert 9. april 2019 08:23.