ifs_18_nopolifs_18_nopolhttp://forsvaret.no/ifs/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=395/media/PubImages/forskning_nopol_tkcr14R4408.jpg

Norsk og europeisk sikkerhet

​​​​​​​​​​​​Forskerne ved Senter for norsk og europeisk sikkerhet analyserer forhold som påvirker Norges sikkerhet og norske interesser.

Daglig fatter land i våre nærområder beslutninger som får konsekvenser for Norge. Utviklingen i Nato, Russland, nordområdene og Nord-Europa er sentrale temaer for forskningen ved senteret. 

--------------------------------------

Russland

Aktuelle temaer :
  • utviklingen av forholdet mellom Russland og Norge
  • russisk sikkerhets- og forsvarspolitikk
  • russisk nordområdepolitikk og energipolitikk

 Prosjekter om Russland

 

 

ifs_18_nopolifs_731_havardbakkenrussland/ifs/Forskning/Norsk-og-europeisk-sikkerhet/havard-bakken-russland-militarisme-identitetHåvard Bækken: Militarisme og identitetspolitikk i Putins Russland​​Prosjektet utforsker den såkalte offisielle patriotismen i Russland, med hovedfokus på Statsprogrammet for patriotisk oppfostring.ifs_18_nopolhttp://forsvaret.no/ifs/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=2048
ifs_18_nopolifs_732_kristinvenbruusgaard/ifs/Forskning/Norsk-og-europeisk-sikkerhet/kristin-ven-bruusgaard-russland-kjernevåpenstrategiSivil kontroll over russisk kjernevåpenstrategi 1993–2010ifs_18_nopolhttp://forsvaret.no/ifs/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=2049
ifs_18_nopolifs_812_ingeridopdahlrussiae/ifs/Forskning/Norsk-og-europeisk-sikkerhet/ingerid-opdahl-russia-energy-companies-post-sovietIngerid M. Opdahl: The Russian state and Russian energy companies abroad in the post-Soviet periodI denne boken presenterer Ingerid Opdahl en oppdatert versjon av PhD-avhandlingen sin. ifs_18_nopolhttp://forsvaret.no/ifs/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=2050
ifs_18_nopolifs_871_jardarostborusslande/ifs/Forskning/Norsk-og-europeisk-sikkerhet/jardar-ostbo-russland-eliter-utenriksJardar Østbø: Elitenettverk og russisk utenrikspolitikkifs_18_nopolhttp://forsvaret.no/ifs/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=2058--------------------------------------

Nord-Europa

Aktuelle temaer: 

  • De generelle forsvars- og sikkerhetspolitiske rammebetingelsene for Europa 
  • Hvordan våre nærmeste samarbeidspartnere utvikler sin forsvarssektor.

 Prosjekter om Nord-Europa

 

 

ifs_18_nopolifs_736_robinallerstysklandn/ifs/Forskning/Norsk-og-europeisk-sikkerhet/robin-allers-tyskland-nord-europa-allierteRobin Allers: Partner in leadership. Hvordan svarer Tyskland på nye forventninger fra vestlige allierte? ifs_18_nopolhttp://forsvaret.no/ifs/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=2051
ifs_18_nopolifs_803_joakimmollernordisks/ifs/Forskning/Norsk-og-europeisk-sikkerhet/joakim-moller-nordisk-samarbeid-samvirke-kriserNordisk samarbeid og samvirke i møte med kriserifs_18_nopolhttp://forsvaret.no/ifs/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=2052
ifs_18_nopolifs_805_idaomainteroperabili/ifs/Forskning/Norsk-og-europeisk-sikkerhet/ida-oma-interoperabilitet-nordisk-baltiske-regionenInteroperabilitet mellom land i den nordisk-baltiske regionenifs_18_nopolhttp://forsvaret.no/ifs/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=2053


--------------------------------------

NATO

Aktuelle temaer:

  • historiske og tidsaktuelle studier av NATOs utvikling
  • Norges og europeiske lands Nato-politikk
  • forholdet NATO-EU
  • NATOs rolle i utviklingen av nye sikkerhetsregimer
  • dybdestudier av politiske enkeltvedtak og organisasjonsendringer

 Prosjekter om NATO

 

 

ifs_18_nopolifs_724_rolftamnesnordområde/ifs/Forskning/Norsk-og-europeisk-sikkerhet/rolf-tamnes-nordområdene-strategi-kalde-krigenRolf Tamnes: Nordområdenes strategiske rolle under den andre kalde krigen ifs_18_nopolhttp://forsvaret.no/ifs/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=2054
ifs_18_nopolifs_725_helgedanielsenvapenh/ifs/Forskning/Norsk-og-europeisk-sikkerhet/helge-danielsen-vapenhjelp-europa-usa-natoHelge Danielsen: Bilateral Security Relations and Alliance Management in the early Cold Warifs_18_nopolhttp://forsvaret.no/ifs/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=2055
ifs_18_nopolifs_781_haugomrelasjonertyrk/ifs/Forskning/Sivil-militaere-relasjoner/Militaersosiologi/haugom-relasjoner-tyrkia-sivil-militærtLars Haugom: Sivil-militære relasjoner i Tyrkiaifs_18_nopolhttp://forsvaret.no/ifs/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=2056


 Ansatte ved Senter for norsk og europeisk sikkerhet

 

 

Allers, RobinAllers, Robinhttp://forsvaret.no/ifs/allers-robin
Bjur, IngeborgBjur, Ingeborghttp://forsvaret.no/ifs/ansatte-ved-ifs/bjur_ingeborg_no
Bækken, HåvardBækken, Håvardhttp://forsvaret.no/ifs/bakken_havard_no
Danielsen, HelgeDanielsen, Helgehttp://forsvaret.no/ifs/danielsen_helge
Elgsaas, Ingvill MoeElgsaas, Ingvill Moehttp://forsvaret.no/ifs/elgsaas_ingvill-moe
Gade, Jo GeorgGade, Jo Georghttp://forsvaret.no/ifs/gade_jo-georg
Haugom, Lars Haugom, Lars http://forsvaret.no/ifs/haugom_lars
Hilde, Paal SigurdHilde, Paal Sigurdhttp://forsvaret.no/ifs/hilde_paal_sigurd
Martinsen, Kåre Dahl Martinsen, Kåre Dahl http://forsvaret.no/ifs/martinsen_kare_dahl
Offerdal, KristineOfferdal, Kristinehttp://forsvaret.no/ifs/ansatte-ved-ifs/offerdal_kristine_no
Oma, Ida MariaOma, Ida Mariahttp://forsvaret.no/ifs/oma_ida_maria
Opdahl, Ingerid M.Opdahl, Ingerid M.http://forsvaret.no/ifs/opdahl_ingerid_m
Tamnes, RolfTamnes, Rolfhttp://forsvaret.no/ifs/tamnes_rolf
Østbø, Jardar NulandØstbø, Jardar Nulandhttp://forsvaret.no/ifs/ansatte-ved-ifs/østbø-jardar

Publisert 23. oktober 2014 14:58.. Sist oppdatert 6. august 2018 10:07.