ifs_18_nopolifs_18_nopolhttp://forsvaret.no/ifs/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=61/media/PubImages/forskning_nopol_tkcr14R4408.jpg

Norsk og europeisk sikkerhet

​​​​​​​​​​​​Forskerne ved Senter for norsk og europeisk sikkerhet analyserer forhold som påvirker Norges sikkerhet og norske interesser.

Daglig fatter land i våre nærområder beslutninger som får konsekvenser for Norge. Utviklingen i Nato, Russland, nordområdene og Nord-Europa er sentrale temaer for forskningen ved senteret. 


Prosjekter om Russland

Aktuelle temaer :
  • utviklingen av forholdet mellom Russland og Norge
  • russisk sikkerhets- og forsvarspolitikk
  • russisk nordområdepolitikk og energipolitikk


Den russiske patrioten i støpeskjeen. Militarisme og identitetspolitikk i Putins Russland​

Håvard Bækken

Sivil kontroll over russisk kjernevåpenstrategi 1993–2010

Kristin Ven Bruusgaard

Maritim beredskap og flernasjonalt partnerskap i nordområdene (MARPART) 

Kristine Offerdal og Ingvill M. Elgsaas


Prosjekter om Nord-Europa

Aktuelle temaer: 

  • De generelle forsvars- og sikkerhetspolitiske rammebetingelsene for Europa 
  • Hvordan våre nærmeste samarbeidspartnere utvikler sin forsvarssektor.

Partner in leadership – hvordan svarer Tyskland på nye forventninger fra vestlige allierte?

Robin Allers

Prosjekter om NATO

Aktuelle temaer:

  • historiske og tidsaktuelle studier av NATOs utvikling
  • Norges og europeiske lands Nato-politikk
  • forholdet NATO-EU
  • NATOs rolle i utviklingen av nye sikkerhetsregimer
  • dybdestudier av politiske enkeltvedtak og organisasjonsendringer

Nordområdenes strategiske rolle under den andre kalde krigen

Rolf Tamnes

Bilateral Security Relations and Alliance Management in the early Cold War

Helge Danielsen

 Ansatte ved Senter for norsk og europeisk sikkerhet

 

 

Allers, RobinAllers, Robinhttp://forsvaret.no/ifs/allers-robin
Bjur, IngeborgBjur, Ingeborghttp://forsvaret.no/ifs/ansatte-ved-ifs/bjur_ingeborg_no
Bruusgaard, Kristin VenBruusgaard, Kristin Venhttp://forsvaret.no/ifs/bruusgaard_kristin_ven
Bækken, HåvardBækken, Håvardhttp://forsvaret.no/ifs/bakken_havard_no
Danielsen, HelgeDanielsen, Helgehttp://forsvaret.no/ifs/danielsen_helge
Elgsaas, Ingvill MoeElgsaas, Ingvill Moehttp://forsvaret.no/ifs/elgsaas_ingvill-moe
Gade, Jo GeorgGade, Jo Georghttp://forsvaret.no/ifs/gade_jo-georg
Godal, Bjørn ToreGodal, Bjørn Torehttp://forsvaret.no/ifs/godal_bjørn-tore
Haugom, Lars Haugom, Lars http://forsvaret.no/ifs/haugom_lars
Hilde, Paal SigurdHilde, Paal Sigurdhttp://forsvaret.no/ifs/hilde_paal_sigurd
Kristiansen, Tom Kristiansen, Tom http://forsvaret.no/ifs/kristiansen_tom
Møller, Joakim ErmaMøller, Joakim Ermahttp://forsvaret.no/ifs/ansatte-ved-ifs/moller-joakim-ermer-no
Offerdal, Kristine Offerdal, Kristine http://forsvaret.no/ifs/offerdal_kristine
Oma, Ida MariaOma, Ida Mariahttp://forsvaret.no/ifs/oma_ida_maria
Opdahl, Ingerid M.Opdahl, Ingerid M.http://forsvaret.no/ifs/opdahl_ingerid_m
Støren, Harald W.Støren, Harald W.http://forsvaret.no/ifs/ansatte-ved-ifs/støren-harald-no
Tamnes, RolfTamnes, Rolfhttp://forsvaret.no/ifs/tamnes_rolf
Østbø, Jardar NulandØstbø, Jardar Nulandhttp://forsvaret.no/ifs/ansatte-ved-ifs/østbø-jardar

Publisert 23. oktober 2014 14:58.. Sist oppdatert 11. november 2017 15:52.