Nato

​Nato har stått sentralt i norsk sikkerhetspolitikk siden 1949. 

Senterets forskning om Nato spenner bredt og omfatter blant annet:

  • historiske og tidsaktuelle studier av Natos utvikling
  • Norges og europeiske lands Nato-politikk
  • forholdet Nato-EU
  • Natos rolle i utviklingen av nye sikkerhetsregimer
  • dybdestudier av politiske enkeltvedtak og organisasjonsendringer

Forskningsprosjekter

Bilateral Security Relations and Alliance Management in the early Cold War
I siste halvdel av 1940-årene ble USAs NATO-politikk og USAs bistandspolitikk (som Marshallhjelp og ”Våpenhjelp” (MAP)) utviklet parallelt. Disse aktivitetene ble delvis oppfattet som mulige motsetninger eller konkurrenter, før de utviklet seg til å bli forskjellige, men dels sammenhengende, virkemidler i USAs politikk overfor sine allierte. 

Prosjektet undersøker hvilken rolle amerikansk våpenhjelp overfor mindre europeiske land har spilt i NATO-sammenheng, bl.a. om dette har bidratt til å skape såkalte ”allianser i alliansen”. Forholdet mellom MAP og NATO’s infrastrukturprogram vil også bli tatt opp. Forholdet mellom USA og Norge står i sentrum, men prosjektet har et komparativt tilsnitt. Perioden som behandles er ca. 19521968.
Kontaktperson: Helge Danielsen


Publisert 12. mars 2014 14:21.. Sist oppdatert 8. mai 2017 09:26.