Saxi (2016): De tyske og britiske væpnede styrker 1990–2014

Doktorgradsprosjektet tok for seg utviklingen av det tyske og britiske forsvaret, Bundeswehr og British Armed Forces, de to første tiårene etter den kalde krigen. Prosjektet beskrev og forklarte utviklingen og anvendelse av tysk og britisk styrkestruktur, med særlig vekt på å forklare Tysklands større tilbakeholdenhet med å omstille og anvende sin forsvarsmakt i out-of-area-operasjoner (operasjoner utenfor Natos territorium). Denne politikken skille seg sterkt fra Storbritannias hurtige omstilling mot ekspedisjonsoperasjoner out-of-area.

Et utvalg av Håkon Lunde Saxis tidligere publikasjoner (se ansattside for full oversikt)


Publisert 11. oktober 2017 12:19.. Sist oppdatert 11. november 2017 15:15.